Search results

Records found: 129  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus3367 ddp^"
 1. Zavedenie a optimalizácia štandardizovanej plánovanej údržby lisovacích nástrojov
  Pivoňka Martin ; J  Červeňan Andrej (Thesis advisor) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 18.06.2014 ; 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises maintenance forming lisovacie nástroje TPM údržba tvárnenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103922
  diplomová práca
  book

  book

 2. Projektovanie výrobných systémov na tvárnenie za tepla
  Tomáška Ján ; M  Bílik Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; 05.06.2014 ; 195 . - 76s CD
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems database forging forming databáza výrobný systém zápustkové kovanie tvárnenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99294
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Počítačová podpora návrhu a výroby zápustkových výkovkov
  Beňák Filip ; M  Bílik Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 05.06.2014 ; 187 . - 84s CD
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production forming forging tvárnenie zápustka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99522
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Tvorba nástrojových systémov pre tvarovo zložité výtvarky s počítačovou podporou
  Schay Marián ; M  Bílik Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 05.06.2014 ; 187 . - 72s CD
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production forming výtvarok tvárniace nástroje tvárnenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99474
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh adaptácie CNC sústružníckeho stroja na operácie inkrementálneho tvárnenia
  Hožváková Zuzana  Šugár Peter (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  obrábanie a montáž Machining and Assembly forming tvárnenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80047
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Simulácia technologického procesu tvárnenia pri výrobe ložiskových klietok
  Chovanec Rastislav  Hajdu Štefan (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production simulation technology forming technológia simulácia tvárnenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90849
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Konštrukčný návrh zariadenia pre plošné tvárnenie
  Zöld Jaromír ; J  Schrek Alexander (Thesis advisor) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  bending ťahanie cutting tool strihanie ohýbanie nástroj tvárnenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62395
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Tvárniteľnosť oceľových plechov s vyššou pevnosťou pre automobilový priemysel = Sheets steel with higher strength and their applicability for forming process in automobile industry : Diplomová práca
  Dobišová Marianna  Bílik Jozef (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009
  MTF ; . - 89 s 1 CD-ROM
  tvárnenie automobilový priemysel
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Vplyv geometrie tvaru odľahčovacieho otvoru (ov) na pevnosť rebra - časti krídla ultraľahkého lietadla (ULL) = Effect of endurance hole (s) shape on the strength of the fillet - part of ultralight aircraft wing (UAC) : Diplomová práca
  Brezovský Ferdinand  Kotras Peter (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009
  MTF ; . - 70 s 1 CD-ROM
  tvárnenie simulácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh technológie výroby výkovku Vnútorné koleso s využitím simulácie = Design of the technology of "internal Wheel" forged production using simulation : Diplomová práca
  Konečná Lenka  Kapustová Mária (xxx) ; M3000 Seriš Jozef (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009
  MTF ; . - 81 s príl., 1 CD-ROM
  tvárnenie zápustkové kovanie zápustka výkovok simulácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.