Search results

Records found: 70  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus3367 xcla^"
 1. Vplyv riadenia tlaku v procese liatia s kryštalizáciou pod tlakom na tvorbu nedendritickej mikroštruktúry hliníkovej zliatiny na tvárnenie EN AW-7075 / aut. Branislav Vanko, Marek Honek, Michal Čeretka, Karol Ondrejkovič
  Vanko Branislav ; 020050  Honek Marek ; 020020 Čeretka Michal ; 020050 Ondrejkovič Karol ; 020020
  Strojírenská technologie . Roč. 21, č. 2 (2016), s. 115-120
  hliníková zliatina tvárnenie Casting with crystallization under pressure
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Mikroštruktúry a fázové zloženie ocele X210CR12 po tvárnení v polotuhom stave
  Aišman David  Behúlová Mária ; M2000 Jirková Hana Mašek Bohuslav
  23. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí. 23rd International Conference on Heat Treatment : . s.[9]
  tvárnenie ocel
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 3. Analýza priameho elektrického ohrevu polotovarov pre proces tvárnenia
  Behúlová Mária ; M2000 
  Acta Metallurgica Slovaca : . Vol. 15, No. 1 (2009), s.23-29
  analýza aspektovo-orientovaná elektrický ohrev tvárnenie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Vplyv maziva na životnosť pretlačovacieho nástroja pre tvárnenie za tepla pri výrobe bezšvových rúr. Lubricant influence on the extruding punch life for hot forming process of seamless tubes production
  Ridzoň Martin ; M3000  Bílik Jozef ; M3000
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Mimoriadne číslo 5 (2008)
  mazivá tvárnenie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Porovnanie makroskopickej a mikroskopickej plastickej deformácie pri jednoosovom ťahovom namáhaní
  Martinkovič Maroš ; M130 
  Forming 2008 : . s.42
  tvárnenie plastická deformácia
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Zvyšovanie životnosti pretlačovacieho nástroja pre tvárnenie za tepla
  Ridzoň Martin ; M3000 
  ERIN 2008. Education, Research, Innovation :
  tvárnenie pretlačovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Ubíjanie s využitím ultrazvukových kmitov
  Tolnay Marián ; J0070  Jerz Vladimír ; J0070 Bachratý Michal ; J0070
  Acta Mechanica Slovaca . Roč. 12, č. 3-A (2008), s.491-494
  tvárnenie tvárniaci nástroj forging pressing die
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - článok
  article

  article

 8. Simulácia presného kovania ozubeného kolesa s evolventným ozubením
  Žitňanský Peter ; J280  Schrek Alexander ; J280 Kostka Peter ; J280
  Mechanical Engineering 2007 : . s.nestr.
  kovanie ozubené kolesá tvárnenie forging simulation
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Nové technológie plošného a objemového tvárnenia a možnosti ich aplikácie v procese inovácie výroby. New technologies of flat and volume forming and facilities aplications in inovation procesing
  Bílik Jozef ; M3000  Tittel Viktor ; M3000
  Možnosti aplikácie nových technológií a materiálov v procese inovácie : . s.75-81, zbor. 2
  tvárnenie
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  (1) - učebnica
  (3) - článok
  article

  article

 10. Dynamické a statické ubíjanie ocelí s malou deformačnou schopnosťou v objímkach. The dynamical and statical upsetting of low deformability steels in chucks
  Bača Jozef ; M150  Bílik Jozef ; M3000 Tittel Viktor ; M3000 Sobota Róbert ; M3000
  FORM 2006 : . s.9-1/9-8
  ubíjanie tvárnenie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (2) - článok
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.