Search results

 1. Systém manažérstva kvality : Vzory dokumentov a záznamov podľa STN EN ISO 9001:2009
  Gašparík Jozef ; V270  Gašparík Marián
  Brno : Tribun EU, 2011 . - 70 s
  ISBN 978-80-7399-271-2
  system quality kvalita systém manažérstvo
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book