Search results

Records found: 19  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus34201 ddp^"
 1. Piargsky vodohospodársky systém kedysi a dnes
  Červeň Michal ; V  Bednárová Emília (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 16.06.2014 ; 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering system
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100480
  diplomová práca
  book

  book

 2. HW a SW moduly pre riadenie biomechatronických systémov
  Rybárik Maroš ; E  Kozák Štefan (Thesis advisor) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 19.06.2014 ; 865 . - 72 s CD-ROM
  system systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100093
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Využitie štruktúrovanej kabeláže pre správu technických zariadení
  Musil Vladimír ; M  Miksa František (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; 03.06.2014 ; 965 . - 91s CD
  system bezpečnosť systém technické zariadenie sieť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98447
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh systému kategorizácie a popisu pracovných pozícií v podniku VACUUMSCHMELZE, s.r.o.
  Blažo Roman ; M  Chlpeková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 02.06.2014 ; 189 . - 71s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management system valuation categorization zamestnanci systém kategorizácia hodnotenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99308
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh zabezpečovacieho systému
  Vašut Daniel ; E  Brenkuš Juraj (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 17.06.2014 ; 83 . - 67 s CD-ROM
  Mikroelektronika Microelectronics system
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101926
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Návrh zdokonalenia systému motivácie zamestnancov v podniku REBIOP s.r.o.
  Pluhár Marián  Čambál Miloš (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management motivation system systém motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90583
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Kontrola prítomnosti symbolov označenia elektrickej a tlakovej skúšky na výstupnom pracovisku montážnej linky svetlometov DAF 10170
  Filípek Juraj  Holubek Radovan (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  MTF ;
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems design assembly line system implementation application sensor programming systém programovanie prípravok návrh montáž implementácia aplikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90538
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Využitie Petriho sietí na modelovanie a riadenie skladových systémov
  Kučera Erik ; E400  Mrafko Leo (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 81 s CD-ROOM
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics system storage color informatika skladový systém sklad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92276
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Prostriedok zvýšenia mobility telesne postihnutých osôb – kompenzačná pomôcka
  Konuš Bohuslav ; A  Jelenčík Branislav (Thesis advisor) ; A9190
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2013
  rehabilitation system rehabilitácia systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95145 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EE95B465952BB5C0000242B19651
  diplomová práca
  book

  book

 10. Hlavné faktory ovplyvňujúce zvyšovanie kvality produkcie
  Bríšková Ľubica ; J  Hekelová Edita (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Quality of Production in Engineering Enterprises quality system kvalita kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94777
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book