Search results

 1. Návrh montáže asynchrónneho motora
  Buchan Matúš ; M  Václav Štefan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 174 . - 60s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies assembly montáž montážne systémy asynchrónny motor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112311
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Softvéry pre tvorbu dispozičných riešení pre montáž
  Krafčík Tomáš ; M  Václav Štefan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 174 . - 61s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies ergonomics software assembly layout ergonómia softvér montáž
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87766
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Metódy určovania plastickej deformácie materiálu v procesoch tvárnenia
  Galbavý Marek ; M  Šugárová Jana (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 174 . - 78s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies deformation optical scanning systémy hodnotenia pretvorenie plastická deformácia optické skenovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87589
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh a výroba príslušenstva pre filmovanie digitálnou zrkadlovkou
  Čapkovič Matej ; M  Morovič Ladislav (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 174 . - 48s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies 3D printing Rapid Prototyping
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87544
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Ideový návrh obrábacieho stroja a výroba vybraných častí
  Vrtiel Štefan ; M  Charbula Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 174 . - 50s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies milling obrábací stroj frézovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112357
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Stratégie vysokovýkonového obrábania
  Žáček Michal ; M  Kováč Martin (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 174 . - 50s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies strategy machines nástroj vysokorýchlostné obrábanie stratégia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87682
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh a výroba úložného systému pre upínače nástrojov
  Czibor Zsolt ; M  Pokorný Peter (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 174 . - 44s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies design storage system manufacturing výroba návrh
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84923
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh výroby prototypu pre automobilový priemysel
  Halás Juraj ; M  Kováč Martin (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 174 . - 63s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies frézovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87769
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Programovanie špeciálnych cyklov a funkcií frézovania
  Sobota Peter ; M  Pokorný Peter (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 174 . - 53s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies CNC frézovačky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89055
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh výroby časti preťahovacieho obrábacieho stroja
  Bruszi Boris ; M  Samardžiová Michaela (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 174 . - 46s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies milling frézovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102735
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book