Search results

Records found: 18  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus34494 dbp^"
 1. Návrh odporúčaní pre stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania pre MSP na Slovensku
  Gajarská Lucia ; M  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 26.06.2014 ; 175 . - 61s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate social responsibility sustainable development malé a stredné podniky trvalo udržateľný rozvoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102631
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrhy odporučení pre zvyšovanie dopytu spotrebiteľov o výrobky spoločensky zodpovedných podnikov
  Vraňaková Natália ; M  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 25.06.2014 ; 175 . - 63s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management sustainable development sustainable marketing corporate social responsibility
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93759
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrhy odporučení na využitie udržateľného marketingu pri tvorbe pozitívneho imidžu priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania (USZP)
  Žažo Alexander ; M  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 25.06.2014 ; 175 . - 65s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management sustainable marketing corporate social responsibility sustainable development udržateľný marketing spoločensky zodpovedné podnikanie udržateľný rozvoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87249
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na skvalitnenie prezentovania informácií o zamestnancoch vo výročných správach podnikov
  Belková Iveta ; M  Šnircová Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 24.06.2014 ; 173 . - 70s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant corporate social responsibility zamestnanci spoločensky zodpovedné podnikanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93261
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na udržateľnú výrobu v podniku TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.
  Šperka Karol ; M  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 26.06.2014 ; 175 . - 58s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management sustainable development corporate social responsibility udržateľná výroba spoločensky zodpovedné podnikanie udržateľný rozvoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87276
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh možností zapájania stakeholderov do strategického rozhodovania v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (USZP) vo firme KERKOSAND spol. s r.o.
  Slovák Ondrej ; M  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2014
  MTF ; 26.06.2014 ; 175
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate social responsibility stakeholders spoločensky zodpovedné podnikanie stakeholderi strategické rozhodovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79408
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení v oblasti marketingovej komunikácie v priemyselnom podniku PSL, a.s. v kontexte spoločensky zodpovedného podnikania
  Faturová Dagmara ; M  Fidlerová Helena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate social responsibility marketing communication spoločensky zodpovedné podnikanie marketingová komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79025
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh konceptu strategických rozhodnutí stakeholderov - príležitosť pre efektívnejšie riadenie firmy BETA-CAR, s.r.o. v čase globálnej krízy
  Jánošík Ján ; M  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate social responsibility sustainable development global crisis globalization spoločensky zodpovedné podnikanie udržateľný rozvoj globálna kríza globalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87382
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh odporúčaní pre udržateľný dopyt spotrebiteľov o udržateľnú spotrebu v kontexte s koncepciou udržateľného SZP
  Kocian Erik ; M  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management sustainable marketing corporate social responsibility sustainable development spoločensky zodpovedné podnikanie udržateľný rozvoj udržateľný marketing
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79017
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení na využitie metódy AHP na hodnotenie zákazníkov podniku POSS-SLPC, s.r.o. v kontexte so spoločenskou zodpovednosťou podniku (SZP)
  Macko Stanislav ; M  Drieniková Katarína (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 62s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management AHP method corporate social responsibility stakeholders multicriteria decision making spoločensky zodpovedné podnikanie AHP metóda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66278
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.