Search results

 1. Odporúčaný postup prežarovania tavných tupých zvarových spojov hliníka a jeho zliatin a horčíka a jeho zliatin hrúbok od 5 mm do 50 mm. STN 05 1152. ISO 2437 : Máj 1997
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 1997 . - 12 s
  zliatiny hliníka hliník Prežarovanie
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 2. Slitiny typu AlSi na odlitky. STN 42 0491 : Hodnocení metalografické struktury. Účinn.: 1.12.1980
  Praha : Úřad pro normalizaci a měření, 1980 . - 11 s 7 s. príl
  zliatiny hliníka
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book