Search results

 1. Bezvýkopové metódy rekonštrukcií podzemných vedení
  Ledényiová Tatiana ; V150 
  Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : . s.nestr.
  Bezvýkopové technológie damages of pipes pipelines with small diameter poškodenia potrubí rúrové vedenia s malým priemerom Trenchless Technology
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article