Search results

 1. Viackriteriálne rozhodovanie
  Ocelíková Eva 
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011 . - 119 s
  ISBN 978-80-553-0653-7
  rozhodovacie procesy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1110
  book

  book

 2. Využitie LCA v rozhodovacom procese integrovaného odpadového hospodárstva
  Škultétyová Ivona ; V280 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011 . - 181 s
  ISBN 978-80-227-3467-7
  solid waste integration decisionmaking integrácia odpadové hospodárstvo rozhodovacie procesy
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF4100
  book

  book

 3. Podpora rozhodovacích procesov
  Chajdiak Jozef ; R2020  Grell Michal
  Bratislava : Statis, 2006
  ISBN 80-85659-42-5
  rozhodovanie rozhodovacie procesy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book