Search results

 1. Financial Accounting and Reporting
  Elliott Barry  Elliot Jamie
  6th Ed.
  Harlow : Pearson Education Limited, 2013 . - 877 s
  ISBN 978-0-273-77817-2
  účtovníctvo
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 2. Makroekonomické aspekty environmentálního účetnictví a reportingu
  Hájek Miroslav (Editor) 
  1. vyd.
  Pardubice : Univerzita Pardubice, 2011 . - 277 s
  ISBN 978-80-7395-424-6(P). -- ISBN 978-80-7395-425-3
  účtovníctvo environmentalistika
  monografia
  (4) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Oceňovanie ako jeden z kľúčových problémov vykazovania informácií o podnikovom hospodárení
  Škoda Miroslav 
  Bratislava : Iura Edition, 2010 . - 116 s
  ISBN 978-80-8078-328-0
  podniková ekonomika ohodnocovanie majetku účtovníctvo
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4110
  book

  book

 4. Manažerské finance
  Kislingerová Eva 
  1. vyd
  Praha : C.H. Beck, 2004 . - 714 s
  ISBN 80-7179-802-9
  účtovníctvo financie podnikové finančný manažment
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 5. Rukoväť účtovníctva podnikateľov
  Hvoždarová Janka  Šlosárová Anna Užík Ján
  1.
  Bratislava : Slovenský zväz účtovníkov v Súvahe,spol. s r.o, 1999 . - 318 s
  ISBN 80-88727-20-0
  účtovníctvo
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Evropská unie. Evropské ekonomické prostředí : Regulace a harmonizace účetníctví. Vnitropodnikové účetníctví. Manažerské účetníctví
  Hanušová Helena  Kalouda František
  1.
  Praha : Computer Press, 1999 . - 135 s
  ISBN 80-7226-265-3
  Únia európska účtovníctvo
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book

 7. Oceňování aktiv a dluhů v účetnictví
  Fireš Bohuslav  Zelenka Vladimír
  2. rozšír. vyd.
  Praha : Management Press, 1997 . - 175 s
  ISBN 80-85943-24-7
  účtovníctvo
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book

 8. Účtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí / [aut.]Štefan Fabian
  Fabian Štefan 
  1.vyd.
  Bratislava : Slovenský zväz účtovníkov v Súvahe,spol. s r.o, 1997 . - 176 s
  ISBN 80-88727-14-6
  účtovníctvo
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 9. Účtovníctvo / [aut.]Božena Soukupová
  Soukupová Božena 
  1.vyd.
  Bratislava : Elita, 1997 . - 156 s
  ISBN 80-8044-040-9
  účtovníctvo
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3100
  book

  book

 10. Metóda ABC : kalkulácia skutočných nákladov na produkt / [aut.] Kiselicová,Renáta; Aut. Komorník,Jozef;Aut. Matuška,Juraj;Aut. Rafaj,Peter
  Komorník Jozef  Kiselicová Renáta Matuška Juraj Rafaj Peter
  Bratislava : Elita, 1997 . - 88 s
  ISBN 80-8044-035-2
  finančné hospodárstvo účtovníctvo kalkulácia nákladov
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  R0001
  book

  book