Search results

 1. Súvzťažnosti pre verejnú správu : postupy účtovania / aut. Miriam Majorová
  Majorová Miriam 
  Žilina Poradca 2016 . - 368 s.
  ISBN 978-80-8162-013-3
  účtovníctvo
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3000
  Súvzťažnosti pre verejnú správu

  book

 2. Účtovné súvzťažnosti : Praktická príručka pre účtovníkov
  Kaletová Viera  Turóciová Jana
  Žilina : Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., 2013 . - 528 s
  ISBN 978-80-89363-66-7
  účtovníctvo
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0010
  Účtovné súvzťažnosti

  book

 3. Aktuálne účtovníctvo neziskových organizácií
  Bratislava : Epos, 2011
  ISBN 978-80-8057-908-1
  účtovníctvo
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3010
  book

  book

 4. Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor - IPSAS
  Kršeková Marianna 
  Bratislava : Iura Edition, 2011 . - 168 s
  ISBN 978-80-8078-390-7
  účtovníctvo
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book

 5. Účtovné súvzťažnosti
  Kaletová Viera  Turóciová Jana
  11. vyd
  Žilina : Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., 2011 . - 488 s
  ISBN 978-80-89363-50-6
  účtovníctvo
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 6. Medzinárodné štandardy na zostavenie účtovnej závierky IFRS/IAS
  Tumpach Miloš 
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2006 . - 473 s
  ISBN 80-8078-072-2
  účtovné závierky účtovníctvo účtovné smernice
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 7. Povinné vnútropodnikové smernice v oblasti účtovnictva a daní
  Sapara Ján 
  Žilina : SAPEX-TAX-AUDIT, 2005 . - 140 s 1 CD
  ISBN 80-969283-1-7
  účtovníctvo dane
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0020
  R0001
  book

  book

 8. Princípy účtovníctva a daňovníctva pre malých podnikateľov
  Štroffek Alojz  Borovský Juraj
  Bratislava : Eurounion, 2005 . - 134 s
  ISBN 80-88984-85-8
  daňovníctvo účtovníctvo
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 9. Súvzťažnosti pre neziskové organizácie : Postupy účtovania
  Laszová Viera  Vršková Jana
  Žilina : Poradca, 2005 . - 248 s
  ISBN 80-89213-11-1
  neziskové organizácie účtovníctvo
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 10. Účtovné súvzťažnosti
  Kaletová Viera  Turóciová Jana
  4. vyd
  Žilina : Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., 2004 . - 368 s
  ISBN 80-967566-9-9
  účtovníctvo
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book