Search results

 1. Účtovníctvo
  Šlosárová Anna  a kol.
  Bratislava : Iura Edition, 2011 . - 290 s
  ISBN 978-80-8078-418-8
  účtovníctvo
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF5110
  book

  book

 2. Účtovníctvo : nadobúdanie zručností v podvojnom účtovníctve
  Máziková Katarína 
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2006 . - 271 s
  ISBN 80-8078-088-9
  účtovníctvo
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  Účtovníctvo

  book

 3. Účtovníctvo
  Soukupová Božena  Šlosárová Anna Baštincová Anna
  2. preprac. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2004 . - 638 s
  ISBN 80-8078-020-X
  účtovníctvo
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  MTF2100
  R0001
  book

  book

 4. Účtovníctvo : Zbierka príkladov B
  Kovalčíková Antónia 
  3. preprac. a dopl. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2004 . - 207 s
  ISBN 80-89047-96-3
  účtovníctvo
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2000
  book

  book

 5. Účtovníctvo I
  Mázik Ján 
  1. vyd
  Bratislava : Súvaha, 2004 . - 459 s
  ISBN 80-88727-76-6
  účtovníctvo
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 6. Účtovníctvo : Zbierka príkladov
  Kovalčíková Antónia 
  2. preprac. a dopl. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2002 . - 198 s
  ISBN 80-89047-29-7
  účtovníctvo
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2000
  book

  book

 7. Účtovníctvo
  Soukupová Božena  Šlosárová Anna Baštincová Anna
  1. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2001 . - 530 s
  ISBN 80-89047-01-7
  účtovníctvo
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3000
  book

  book

 8. Prehľad peňažných tokov = Cash flow statement : s praktickým príkladom podľa platnej metodiky v roku 1999
  Šlosárová Anna  Šlosár Rudolf
  Bratislava : Súvaha, 1999 . - 170 s
  ISBN 80-88727-32-4
  peňažné toky bilančné účty účtovníctvo
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  R0001
  book

  book

 9. Pomocník účtovníka : Zbierka riešených príkladov z účtovníctva / [aut.]Amália Spitzová, Eva Vachová
  Spitzová Amália  Vachová Eva
  2.upr.vyd.
  Bratislava : Petrus, 1997 . - 254 s : disketa
  ISBN 80-967376-2-7
  účtovníctvo
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF5000
  book

  book

 10. Účtovníctvo. 1.časť / [aut.]Božena Soukupová
  Soukupová Božena 
  1.vyd.
  Bratislava : EU, 1993 . - 126 s
  ISBN 80-225-0426-2
  účtovníctvo
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book