Search results

 1. Účtovníctvo : Zbierka príkladov
  Máziková Katarína 
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2004 . - 182 s
  ISBN 80-8078-019-6
  účtovníctvo
  zbierka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  MTF3000
  book

  book

 2. Zbierka účtovných príkladov pre neziskové organizácie so súvisiacimi predpismi : Doplnok č.1
  Laszová Viera 
  Bratislava : Epos, 2003 . - 32s
  ISBN 80-8057-517-7
  účtovníctvo
  zbierka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI2000
  book

  book

 3. Zbierka súvzťažností k účtovnej osnove pre podnikateľov s úpravami na podmienky SR
  Jindrák Jaroslav 
  1. vyd.
  Bratislava : Elita, 1996 . - 310 s
  ISBN 80-8044-021-2
  účtovníctvo Osnova účtová
  zbierka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book