Search results

 1. Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti FREMACH TRNAVA, s.r.o.
  Kuzmová Lenka ; M  Horváthová Martina (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 49s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management legislation vnútropodniková smernica legislatíva účtovníctvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66455
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v podniku ISS Facility Services spol. s r.o. : Bakalárska práca
  Petrák Michal  Horváthová Martina (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 77 s., CD-ROM
  vnútropodniková smernica legislatíva legislation účtovníctvo accounting priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52321
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v podniku I.D.C. Holding, a.s.
  Kotlánová Petra  Horváthová Martina (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  účtovníctvo účtovná jednotka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46890
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti ASAS, a. s.
  Hanuliaková Silvia  Horváthová Martina (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  účtovníctvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=26811
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh vzorových interných smerníc pre vedenie podvojného účtovníctva so zameraním na malé priemyselné podniky = The proposal of model internal directives for double-entry bookkeeping oriented on small industrial companies : Bakalárska práca
  Domorák Matej  Horváthová Martina (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  účtovníctvo interné smernice zákony
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení v oblasti využívania analýzy nákladov vo finančnom riadení podniku Vitis Pezinok,s.r.o. Pezinok´The measures proposal for the exploitation area in the cost management analysis in Vitis Pezinok, s.r.o. Pezinok : Bakalárska práca
  Morávek Marek  Horváthová Martina (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  náklady Náklady-analýza účtovníctvo
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zlepšenie uskutočňovania analýzy nákladov a účinnejšie využívanie pri finančnom rozhodovaní podniku Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. Hnúšťa = The Measures Proposal for the Implementation Improvement in the Cost Analysis and the Effective Utilization in Financial Decisions in the GE.NE.S,JSC. : Bakalárska práca
  Kucejová Jana  Horváthová Martina (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 51 s príl (1 CD-ROM)
  analýza nákladov účtovníctvo
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti Východoslovenské kameňolomy, a.s. Spišská Nová Ves : Bakalárska práca
  Benko Tomáš  Horváthová Martina (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 58 s príl., 1 CD-ROM
  účtovníctvo-smernice účtovníctvo vnútropodnikové účtovníctvo
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva vo firme K.I.T., spol. s r.o. Trnava = Proposal of a set of actions to make internal bookkeeping directives of K.I.T., spol. s r.o. more effective : Bakalárska práca
  Hodulíková Petra ; M4000  Horváthová Martina (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007 . - 71 s príl (1 CD-ROM)
  účtovníctvo
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book