Search results

 1. Posúdenie bezpečnosti na poľnohospodárskom družstve Radošovce - Paderovce
  Čapkovičová Lenka ; M  Čekan Pavol (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 670 . - 85s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk assessment legislation legislatíva
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98736
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Priemyselná výroba bioplynu
  Srniak Ján ; M  Blinová Lenka (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2014 ; Degree program : 670 . - 88s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk assessment biogas bioplyn hodnotenie rizika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98470
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Posúdenie fyzikálnych a chemických faktorov pracovného prostredia vo vybranom podniku
  Novák Viliam ; M  Rusko Miroslav (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 670 . - 70s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety vibrations noise risk assessment vibrácie hluk osobné ochranné pracovné prostriedky pracovné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98657
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Posúdenie bezpečnosti na zváračskom pracovisku v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
  Kačíková Lenka ; M  Čekan Pavol (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 670 . - 74s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk assessment bezpečnosť analýza rizík
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98456
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Bezpečnostné požiadavky pre zváračské pracoviská vo firme Pivot & Qari, spol. s r.o.
  Kaiser Peter ; M  Szabová Zuzana (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2014 ; Degree program : 670 . - 74s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk risk assessment welding safety riziko posudzovanie rizika bezpečnosť zváranie bezpečnostné požiadavky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98540
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Posúdenie technickej bezpečnosti vybraného zariadenia
  Dobšovič Matej  Tureková Ivana (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk assessment risk analysis analýza rizika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90178
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Bezpečnosť práce pri chemickom ničení burín na tratiach ŽSR
  Hilka Miloš  Balog Karol (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012
  MTF ; . - 76 s príl
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety technology herbicide safety risk assessment technológie bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79832
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Aplikácia politiky BOZP vo firme VUSAPL a.s. Nitra
  Mokošová Miroslava  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012
  MTF ; . - 82 s príl
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk assessment chemické faktory riadenie rizika posudzovanie rizika hodnotenie rizika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79509
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Bezpečnosť dočasných zariadení staveniska pre prácu vo výškach : Diplomová práca
  Chovanec Peter  Tureková Ivana (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 78
  risk assessment posudzovanie rizika integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75502
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri výrobe oceľových konštrukcií : Diplomová práca
  Galbičková Blanka ; M5000  Tureková Ivana (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011 . - 70
  risk assessment FMEA FMEA analýza rizík oceľové konštrukcie integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75490
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book