Search results

Records found: 351  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus35526 ddp^"
 1. Využitie IKT v odbornej príprave žiakov
  Turňová Martina  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 76s CD ROM
  computer literacy e-learning počítačová gramotnosť učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92974
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Využitie e-vzdelávania vo vyučovacom procese
  Rampáček Erik  Tóblová Eva (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 65s CD ROM
  technology knowledge e-learning vedomosti technológie e-learning dotazník učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85169
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Záškoláctvo ako výchovný problém na školách
  Lovecký Štefan  Sawicki Silvester (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 57s CD ROM
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80892
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Tvorivosť v pedagogickom procese
  Vaľko Alexander  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 82s CD ROM
  motivation creativity tvorivosť motivácia metódy učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93077
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Vplyv masmédií na formovanie vedomia študentov stredných škôl
  Milota Miroslav  Odlerová Eva (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 81s CD ROM
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81024
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Význam didaktickej techniky vo vyučovacom procese
  Jurča Martin  Krpálková Krelová Katarína (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 74 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects computer dataprojektor didaktická technika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81082
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Výchovné problémy na škole
  Stegmannová Jana  Sawicki Silvester (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 69 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects agresivita šikanovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80972
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Adaptácia pri prechode z jedného typu školy (základná) na iný a možnosti prispenia jej riešenia
  Šperková Kristína  Schuller Ivan (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 63 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects adaptation komunikácia škola adaptácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80792
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh učebnej pomôcky
  Lábsky Adam  Strakoš Jozef (Thesis advisor) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 59 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects učebná pomôcka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81128
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book