Search results

 1. Vplyv masmédií na formovanie vedomia študentov stredných škôl
  Milota Miroslav  Odlerová Eva (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 81s CD ROM
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81024
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Využitie IKT v odbornej príprave žiakov
  Turňová Martina  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 76s CD ROM
  computer literacy e-learning počítačová gramotnosť učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92974
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Využitie e-vzdelávania vo vyučovacom procese
  Rampáček Erik  Tóblová Eva (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 65s CD ROM
  technology knowledge e-learning vedomosti technológie e-learning dotazník učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85169
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Tvorivosť v pedagogickom procese
  Vaľko Alexander  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 82s CD ROM
  motivation creativity tvorivosť motivácia metódy učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93077
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Záškoláctvo ako výchovný problém na školách
  Lovecký Štefan  Sawicki Silvester (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 57s CD ROM
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80892
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh literárnej učebnej pomôcky
  Száraz Alexander ; M  Krištofiaková Lucia (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2011 . - 100 s
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects učebný text učebná pomôcka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93023
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Vplyv rodinného prostredia na agresívne konanie mládeže
  Bumbala Peter ; M  Kováčová Barbora (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 89 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects rodina
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80970
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Agresivita a šikanovanie na stredných školách
  Dedík Ján ; M  Kováčová Barbora (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 70 s
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81060
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Informačno-komunikačné technológie a MultiPoint Server 2011 vo vzdelávaní
  Belko Peter ; M  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 87 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects ICT in education
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81077
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Vzdelávanie zamestnancov ako súčasť celoživotného vzdelávania
  Piršelová Monika ; M  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 90 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects education vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81095
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book