Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus3554 abr^"
 1. Konštrukcie v architektúre : Edukačný proces v študijných programoch 1. a 2. stupňa štúdia (rozpracovanie výstupov z vedecko-pedagogického kolokvia)
  Ilkovič Ján ; A4140 
  Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2008 . - 161 s
  ISBN 978-80-227-2824-9
  konštrukcie konštrukcie pozemných stavieb vzdelávanie fakulta architektúry Ústav konštrukcií v architektúre
  brožúra
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  book

  book

 2. Konstrukční systém víceetážových budov
  Voldřich František 
  Praha: Čsl. středisko výstavby a architektury, 1971 . - 139 s
  konštrukcie konštrukcie pozemných stavieb
  brožúra
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book