Search results

 1. Potreba a možnosti inovácií pri navrhovaní a stavbe vozoviek
  Hodáková Dominika ; 010120  Gschwendt Ivan
  Výstavba cestnej infraštruktúry : . USB kľúč, s. 55-62
  vozovka inovácia navrhovanie pavement design inovation
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Pokročilé navrhovanie striech v BIM
  Bosák Lukáš ; 010180 
  Strechy 2021 : . USB kľúč, s. 178-185
  BIM strechy navrhovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Navrhovanie cementobetónových vozoviek
  Zuzulová Andrea ; 010120 
  Cementobetónové vozovky a spevnenia dopravných plôch : . s. 195-236
  cementobetónová vozovka dopravné plochy navrhovanie
  kapitola(článok) z dokumentu
  ACD - Chapters in academic school-books issued in home editorship
  article

  article

 4. Zásady tvorby projektu zariadenia staveniska
  Ďubek Silvia ; 010270 
  Ako manažovať stavebné procesy v rámci prípravy a realizácie stavieb . [23] s.
  zariadenie staveniska navrhovanie výstavba
  kapitola(článok) z dokumentu
  ACD - Chapters in academic school-books issued in home editorship
  article

  article

 5. Rozvoj geotechniky za posledných 25 rokov
  Turček Peter 
  Zakladanie stavieb 2018 : . S. 9-20
  geotechnika nové technológie navrhovanie
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 6. Teoretická a experimentálna analýza navrhovania spriahnutých stĺpov s plným oceľovým jadrom
  Gramblička Štefan ; 010110  Frólo Juraj
  Statika stavieb 2017 : . S. 18-23
  oceľové jadro spriahnutý stĺp experimentálny výskum navrhovanie steel core composite columns experimental research a_design
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Composite steel-concrete slab containing smooth thin-walled sheet
  Hrušovská Andrea ; 010110  Gramblička Štefan ; 010110
  ESaT 2016 : . CD-ROM, [4] s.
  composite composite steel and concrete slabs design longitudinal shear spriahnutie dosky plechobetónové navrhovanie pozdĺžny šmyk
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Inovácie pri navrhovaní prvkov slnečných energetických systémov
  Skalík Lukáš ; 010290  Lulkovičová Otília ; 010290
  Vykurovanie 2016 : . CD-ROM, s. 313-316
  solárny kolektor solárny systém navrhovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Experimentálna a numerická analýza spriahnutých oceľobetónových stĺpov s oceľovým jadrom
  Frólo Juraj ; V110 
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [8] s.
  composite columns steel core test design resistance spriahnutý stĺp oceľové jadro skúška navrhovanie odolnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Súčasný stav a problematika návrhu slnečných energetických systémov
  Skalík Lukáš ; 010290 
  Obnoviteľné zdroje energie 2016 : . CD-ROM, s. 33-38
  energia solárna slnečný kolektor navrhovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article