Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus36876 ddp^"
 1. Analýza vykurovacích systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie pre nízkoenergetický rodinný dom
  Psárska Zdenka ; V  Kalús Daniel (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 18.06.2014 ; 25
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings energy assessment renewable energy sources environmentálne hodnotenie energetické hodnotenie obnoviteľné zdroje energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101415
  diplomová práca
  book

  book

 2. Vodíkové hospodárstvo
  Balažia Michal ; E  Smitková Miroslava (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 19.06.2014 ; 79 . - 69 s
  renewable energy sources energetika obnoviteľné zdroje energie Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100642
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Návrh energetického systému s využitím dostupných OZE pre vybraný objekt
  Forró Bálint ; E  Pípa Marek (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 19.06.2014 ; 79 . - 65 s CD-ROM
  Elektroenergetika Power Engineering smart home wind turbines solar energy renewable energy sources wind power akumulácia energie ekonomická návratnosť inteligentný dom veterné turbíny veterná energia slnečná energia elektrická energia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98348
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Alternatívne návrhy slnečného energetického systému v domove sociálnych služieb
  Klimová Tatiana ; V  Lulkovičová Otília (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 18.06.2014 ; 25
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings renewable energy sources obnoviteľné zdroje energie solárny kolektor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101420
  diplomová práca
  book

  book

 5. Energetické a ekonomické posúdenie rodinného domu s OZE
  Mikolajčíková Katarína ; V  Petráš Dušan (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 18.06.2014 ; 25
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings renewable energy sources heat pump biomass obnoviteľné zdroje energie solárny kolektor tepelné čerpadlo biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101056
  diplomová práca
  book

  book

 6. Koncepčný návrh energetického systému pre základnú školu
  Tóthová Lilla ; V  Koudelková Daniela (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 19.06.2014 ; 25
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings boiler renewable energy sources obnoviteľné zdroje energie kotol základná škola
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101407
  diplomová práca
  book

  book

 7. Optimalizácia prevádzkových režimov energetických celkov laboratória Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie
  Slušný Marek ; E  Kubica Juraj (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 51 s
  Elektroenergetika Power Engineering renewable energy sources cogeneration efficiency obnoviteľné zdroje energie kogenerácia efektivita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90713
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach Slovenska
  Novotný Michal ; E  Farkas Smitková Miroslava (Thesis advisor) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 67 s
  Elektroenergetika Power Engineering legislation renewable energy sources obnoviteľné zdroje energie legislatíva ekonomická analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89327
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie pri riešení energetickej koncepcie auto-karavanov
  Nagy Michal ; J  Križan Peter (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Quality of Production in Engineering Enterprises turbine wind energy renewable energy sources turbína veterná energia obnoviteľné zdroje energie kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94909
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Obnoviteľné zdroje energie a vplyv na racionalizáciu spotreby elektrickej energie
  Caban Roman ; J  Vlnka Ján (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  tepelné energetické stroje a zariadenia Thermal Power Engineering renewable energy sources obnoviteľné zdroje energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85468
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book