Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus37366 xcla^"
 1. Experimental Laboratory Testing on Behavior of Dowels in Concrete Pavements
  Zuzulová Andrea ; 010120  Grošek Jiří Janků Michal
  Materials [elektronický zdroj] . Vol. 13, iss. 10 (2020), online, [15] s., art. no. 2343
  dowel concrete pavement laboratory testing concrete beams
  https://www.mdpi.com/1996-1944/13/10/2343
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Evaluation of interface shear strength properties of gravels reinforced using a woven geogrid
  Stacho Jakub ; 010150  Súľovská Monika ; 010150 Slávik Ivan ; 010150
  SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 231-238
  direct shear test apparatus soil improvement laboratory testing
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Selecting characteristic values of geotechnical parameters for collapsible loess
  Frankovská Jana ; 010150  Kopecký Miloslav ; 010150
  Proceedings of the XVII ECSMGE-2019. Geotechnical Engineering, foundation of the future : . [7] s.
  collapsible soils laboratory testing field testing loess soils
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Experimental analysis of over-consolidation in subsoil in Bratislava, Slovakia
  Galliková Zuzana ; 010150 
  Proceedings of China-Europe Conference on Geotechnical Engineering. Volume 1 : . S. 514-518
  experimental analysis consolidation laboratory testing
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Laboratórne experimenty potrubí s lokálnymi deformáciami a skúšky prírubových rúrkových spojov
  Brodniansky Ján ; V190  Magura Martin ; V190 Recký Jozef
  Konstrukce . Roč. 13, č. 1 (2014), s. 66-69
  flanged connections laboratórne skúšky laboratory testing local deformation lokálna deformácia Potrubia oceľové prírubové spoje steel pipeline
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Porovnanie metód stanovenia medze tekutosti z hľadiska klasifikácie zemín
  Frankovská Jana ; V150 
  Geotechnika . Roč. 16, č. 3-4 (2013), s.22-27
  geotechnical properties geotechnické parametre laboratórne skúšky laboratory testing liquid limit medza tekutosti
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Hodnotenie prieskumu hrádze na obtoku v Čunove
  Turček Peter ; V150  Frankovská Jana ; V150 Súľovská Monika ; V150
  Polní geotechnické metody 2012 : . s.17-23
  dam hrádze investigation laboratórne skúšanie laboratory testing prieskum
  článok zo zborníka
  BEC - Scientific works in noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  BEC
  article

  article

 8. Nové experimentálne postupy pri simulácii vystužovania zemín
  Turček Peter ; V150 
  Geosyntetika v geotechnike : . s.51-58
  laboratórne skúšky laboratory testing matematické modelovanie mathematical modelling reinforced soil vystužená zemina
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Vhodnosť použitia R-materiálu do konštrukcie vozovky
  Štefunková Silvia ; V120  Piatriková Kristína
  Odpady . Roč. 11, č. 8 (2011), s.7-12
  asfaltová vozovka asphalt pavement concrete pavements laboratórne skúšky laboratory testing RAP R-materiál vozovky cementobetónové
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Vplyv vlastností kontaminantu a horninového prostredia na migráciu rádionuklidov
  Frankovská Jana ; V150  Prítrský Jozef Kordík Jozef Slaninka Igor
  Geotechnika . Roč. 14, č. 4 (2011), s.39-44
  ground characteristics hydraulic conductivity koeficient filtrácie laboratory testing priepustnosť vlastnosti hornín
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article