Search results

 1. Návrh a realizácia tlmiča vibrácií
  Jánoš Jozef ; J  Danko Ján (Thesis advisor) ; J230
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 52
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines vibration noise hluk vibrácie kmitanie pruženie automobilu tlmiče vibrácií
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103906
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Vplyv postupu frézovania na modálne vlastnosti tenkostennej rovinnej dosky
  Španielka Marek  Naď Milan (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  MTF ;
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems modal properties milling vibration finite element method kmitanie frézovanie metóda konečných prvkov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90387
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Vytipovanie kritických miest potrubného dvora zásobníkov plynu.
  Nižňan Ivan ; J  Chmelko Vladimír (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics vibration FEM ANSYS ANSYS MKP ANSYS ANSYS kmitanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94838
  diplomová práca
  book

  book

 4. Pevnostný výpočet výrobnej linky
  Sedmák Marek ; J  Šolek Peter (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics FEM ANSYS ANSYS dynamická analýza kmitanie MKP ANSYS ANSYS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94839
  diplomová práca
  book

  book

 5. Príčiny kmitania na potrubných dvoroch veľkých turbokompresorov
  Janega Juraj ; J  Chmelko Vladimír (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics fatigue vibration gas pipeline natural frequency únava kmitanie plynovod vlastná frekvencia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85309
  diplomová práca
  book

  book

 6. Analýza vplyvu konštrukcie telesa sústružníckeho noža na jeho kmitanie v procese sústruženia
  Pilař Martin ; M  Naď Milan (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012 . - 72s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems vibration turning sústruženie kmitanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80944
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Tlmenie kmitania pružného ramena reguláciou hnacieho pohonu
  Michlík Matej ; E  Goga Vladimír (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 51 s
  robotika robotics damping pohyb kmitanie automatizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71476
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Dynamická analýza návrhu pružného uloženia ventilátorov
  Akšteiner Vít ; J  Musil Miloš (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics fan vibration kmitanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72366
  diplomová práca
  book

  book

 9. Dynamická analýza kmitania panoramatickej hlavy statívu fotoaparátu
  Chlebo Ondrej ; J0010  Hók Vendelín (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics vibration kmitanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72309
  diplomová práca
  book

  book

 10. Dynamická analýza vlnovodov pre ultrazvukové procesy obrábania = Dynamic analysis of the sonotrades for the ultrasonic machining processes : Diplomová práca
  Vlášek Matúš ; M3000  Naď Milan (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009 . - 79 s 1 CD-ROM
  obrábanie ultrazvukom vlnovody kmitanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book