Search results

 1. Navrhovanie systémov pre ultrazvukom podporované obrábanie : dizertačná práca
  Čičmancová Lenka ; M2000  Naď Milan (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 805 . - 92s príl. + CD + autoreferát
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems finite element method vibration metóda konečných prvkov kmitanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91421
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Aktívne riadenie kmitania tenkostenných konštrukcií so spojito rozloženými parametrami
  Horínek Martin ; J0010  Šolek Peter (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  mechatronika Mechatronics vibration controllability observability riaditeľnosť kmitanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55998
  dizertačná práca
  book

  book

 3. Research of edgechipping in rotary ultrasonic machining
  Zvončan Marek ; M3000  Peterka Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012 . - 108s prílohy + 1 CD ROM + autoreferát
  strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials vibrations technologické parametre kmitanie Al2O3
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66838
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Využitie piezokeramického materiálu v potláčaní kmitania : Dizertačná práca
  Fenik Štefan ; J250  Starek Ladislav (Thesis advisor) ; J250
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 148 s
  kmitanie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book