Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus3809 ddp^"
 1. Vplyv zaťaženia a jazdných podmienok na únavovú životnosť spriahnutých náprav nákladného auta FGS
  Jančarik Filip ; J  Chmelko Vladimír (Thesis advisor) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 20.06.2014 ; 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics life životnosť únava materiálu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103691
  diplomová práca
  book

  book

 2. Weibullova analýza údajov v spoľahlivosti a údržbe
  Miterková Mária ; M  Nánási Tibor (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; 05.06.2014 ; 195 . - 76s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems distribution failure lifetime test test graph porucha životnosť skúška graf rozdelenie parameter
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103517
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Stav povrchových vrstiev po obrábaní s dôrazom na povrchové napätia
  Kráčalík Michal ; J  Králik Marián (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  measurement methodology service life surface layer zvyškové napätia metodika merania životnosť povrchová vrstva napätia obrábanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86386
  diplomová práca
  book

  book

 4. Sanácia železobetónovej rampy a ochodze SvF STU v Bratislave
  Juhász Gábor  Bilčík Juraj (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering reconstruction životnosť rekonštrukcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81158
  diplomová práca
  book

  book

 5. Vplyv vlhkosti a životnosti jednotnej formovacej zmesi s rôznym prídavkom jadrovej zmesi na jej technologické a mechanické vlastnosti = Effect of moisture content and molding a mixture of single life with the addition of various mixtures of nuclear technology and its mechanical properties : Diplomová práca
  Minárik Miroslav  Beznák Matej (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2011
  MTF ; . - 74
  bentonite životnosť priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67477
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Vplyv diagnostiky defektov vo zvarových spojoch konštrukcií metódami NDT na určenie ich životnosti = Impact of diafnostics defects in welded joints of structures by NDT methods to determine their lifetime : Diplomová práca
  Beťko Ján  Ulrich Koloman (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011
  MTF ; . - 80
  NDT lifetime NDT životnosť zváranie Welding
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75413
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Analýza vplyvu zaťaženia na rám a pracovný mechanizmus nakladača LOCUST L 903
  Pulkovník Vladimír ; J0030  Bukoveczky Juraj (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  spoľahlivosť životnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74528
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Vplyv dlhodobej prevádzky na zmeny vlastností ocelí primárneho okruhu JE - Influence of long - term operation on changes of steel properties of primary circle of nuclear power stations : Diplomová práca
  Budinský Miroslav  Kupča Ľudovít (xxx) Beňo Peter (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 68 s 1 CD-ROM
  mikroštruktúra životnosť mechanické vlastnosti
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Porovnanie odhadov prevádzkových životností vybraných častí pracovných strojov podľa rôznych hypotéz kumulácií únavového poškodeni. (Comparison appraisal working life selection sections industrial machine by various hypothesis cumulation fatigue damage) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Kalmanová Helena ; J130  Bukoveczky Juraj (xxx) ; J130 Jaššo Peter (Consultant) ; J130
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 88 s
  životnosť Wöhlerová krivka hypotézy kumulácie konštrukčné materiály life Wöhler curve construction materials
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book