Search results

 1. Teplo a degradácia izolácií elektrických zariadení : Obh. 04.07.2006
  Kopča Miroslav ; E020 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006 . - 117 s
  teplo elektrické zariadenia izolácie
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Výskum vybraných problémov z teórie fázových prechodov vysokočistých látok pre realizáciu teplôt medzinárodnej teplotnej stupnice. Aplikácia pre výskum , prax a pedagogiku. Súbor prác : Habilitačná práca / [aut.]Ing.CSc.Milan Borovička
  Borovička Milan ; M160 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1996 . - 189 s
  teplo meranie meranie teploty Metrológia tepla
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book