Search results

 1. Prevádzkové hodnotenie solárneho systému v rodinnom dome
  Novotná Monika ; V290  Lulkovičová Otília ; V290
  Vykurovanie 2014 : . S. 285-288
  heat solar energy solar systems solárna energia solárne systémy teplo
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Meranie a rozpočítavanie tepla na vykurovanie pri rôznej výrobe tepla
  Borisová Lucia ; V290  Petráš Dušan ; V290
  Vykurovanie 2013 : . s.439-442
  apartment houses bytový dom heat heating teplo vykurovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Prediction of the influence of air exchange on energetic efficiency of primary school
  Javorček Miroslav ; V180  Sternová Zuzana
  ATF 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p.175-180
  carbon dioxide energetická hospodárnosť energy efficiency heat oxid uhličitý teplo
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Komentár k vyhláške č. 282/2012 Z.z. MH SR, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody.
  Peráčková Jana ; V290  Januška Juraj ; V290
  Sanhyga 2013 : . s.5-10
  health hot water teplá voda teplo
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Heat transfer coeficient of window using Monte Carlo methods (Latin Hypercube Sampling)(poster)
  Hrebík Pavol 
  First International Conference on Architecture and Urban Design (1-ICAUD) : . s.nestr.
  coeficient heat koeficient teplo
  článok zo zborníka
  AFK - Posters issued in foreign editorship
  article

  article

 6. Termovízne merania v odovzdávacej stanici tepla
  Végh Peter ; J0020 
  iDB Journal . Roč. 2, č. 4 (2012), s.42-43
  termovízne meranie teplo thermovision measurement
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Možnosti zásobovania teplom po odstavení veľkého tepelného zdroja
  Fabuš Michal  Urban František ; J0060 Kučák Ľubor ; J0060
  Vykurovanie 2012 : . s.115-119
  teplo
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 8. Analýza neurčitosti vstupných údajov potreby tepla na vykurovanie bytového domu
  Hrebík Pavol 
  Structura 2012 : . s.nestr.
  energy neistota teplo uncertainty
  článok zo zborníka
  AFK - Posters issued in foreign editorship
  article

  article

 9. Heat transfer coeficient of window using Monte Carlo methods (Latin Hypercube Sampling)
  Hrebík Pavol 
  First International Conference on Architecture and Urban Design (1-ICAUD) : . s.1169-1176
  coeficient heat koeficient teplo
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Centralizované zásobovanie teplom a veľkoobjemové systémy
  Bukoviansky Marek ; V290  Takács Ján ; V290
  TZB Haustechnik . Roč.20, č.3 (2012), s.20-23
  heat teplo
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article