Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus3910 xcla^"
 1. Reklama a výraz obchodnej funkcie v historických mestských štruktúrach. : Determinanty regulácie a novej tvorby
  Pauliny Pavol 
  ALFA . Roč.16, č.1 (2011), s.16-25
  historická architektúra reklama
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Generácia Y prináša novú výzvu pre marketing
  Vaškovičová Zibrínová Eva ; M4000  Čambál Miloš ; M4000
  Fórum Manažéra . Č. 2 (2011), s.61-62
  marketing reklama
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Prvky reklamy, informácie a propagácie (R,I aP)
  Vinárčiková Jana ; A5150 
  Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu . časť 5/9.4
  reklama
  článok zo zborníka
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Prvky reklamy, informácie a propagácie
  Vinárčiková Jana ; A5150 
  Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu . časť 5/9.4
  reklama informácia propagácia
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 5. Illustration of woman in advertisement and its influence to young consumer. Obraz ženy v reklame a jeho vplyv na mladého spotrebiteľa
  Bustinová Ľudmila ; M220  Chmelárová Zuzana ; M220
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.132-135
  reklama spotrebitelia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Prejavy obchodnej funkcie a reklama v historickom vnútrobloku
  Pauliny Pavol ; A3130 
  Bardkontakt 2005 : . s.25-28
  pamiatky reklama
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 7. Jazyk reklamy
  Čerteková Jarmila 
  Marketing - praktické rady . Č.2/3 (1999), s.58-59
  reklama
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Náklady na reklamu, propagáciu a reprezentáciu z daňového hľadiska
  Mulíková Dagmar ; M  Drinka Miroslav
  CO-MAT-TECH 98 : . s.213-217
  reklama propagácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.