Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus3912 dbp^"
 1. Možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach Slovenska
  Balažia Michal ; E  Farkas Smitková Miroslava (Thesis advisor) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 71 s
  renewable energy sources obnoviteľné zdroje energie ceny elektrická energia Electrical Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77186
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Štúdia súčasných technológií prístupu na Internet na Slovensku
  Čierťažský Peter ; E  Farkaš Peter (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 70 s
  customer ceny zákazník Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56462
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení pre zlepšenie spôsobu kalkulácie nákladov a ich použitia pri tvorbe cien v Hörle Tr?d s.r.o. Nitra = Proposal measures for advance of method of calculation of costs and their application in establishing of prices in Hörle Tr?d, Ltd Nitra : Bakalárska práca
  Viselka Andrej  Knapová Dušana (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 52 s príl (1 CD-ROM)
  kalkulácie ceny
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zdokonalenie kalkulácie ceny vybraného výrobku s cieľom zvýšenia objektivizácie cenotvorby v podniku Prefa, a.s. Sučany = Proposal of steps for improvement calculation of pricing choiced product with aim of advance objectification create of cost in the enterprise PREFA, Sučany inc. : Bakalárska práca
  Krajča Tomáš  Doubková Eva (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 55 s 1 CD-ROM
  ceny náklady kalkulácie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Marketing - mix - tvorba a realizácia v mikroprostredí firmy : Bakalárska práca
  Bachárová Jana  Brezník Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 58 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment produkty ceny propagácia podniku marketing mix
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Marketingový mix - tvorba a realizácia v mikroprostredí firmy : Bakalárska práca
  Barták Milan  Molnárová Dagmar (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 51 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment produkty ceny distribúcia propagácia podniku
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Marketing mix, tvorba a realizácia v mikroprostredí firmy : Bakalárska práca
  Adamová Miroslava  Molnárová Dagmar (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 56 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment produkty ceny propagácia podniku marketing mix
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Kalkulácia nákladov a tvorba cien v podmienkach trhového hospodárstva : Bakalárska práca
  Kabátová Michaela  Doubková Eva (xxx) ; M190
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 49 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment náklady kalkulácie ceny
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Marketing mix, tvorba a realizácia v mikroprostredí firmy : Bakalárska práca
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 56 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment produkty ceny propagácia podniku marketing mix
  bakalárska práca
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.