Search results

Records found: 209  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus39552 dbp^"
 1. Posúdenie balíka programov KGZA z oblasti geodetických základov a vytvorenie katalógu s praktickým využitím.
  Gaštan Jakub ; V  Černý Peter (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 24.06.2014 ; 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107821
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Odhad neznámych parametrov metódou maximálnej vierohodnosti
  Reisinger Matúš ; V  Hábel Branislav (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 24.06.2014 ; 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography metóda najmenších štvorcov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90154
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Testovanie inerciálnej meracej jednotky
  Pomajbiš Lukáš ; V  Kajánek Pavol (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 24.06.2014 ; 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography calibration accelerometer gyroscope kalibrácia snímač zrýchlenia INS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89968
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Využitie digitálnej fotogrametrie v anatómii človeka
  Jurkasová Katarína ; V  Marčiš Marián (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 24.06.2014 ; 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89771
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Meranie a vyhodnotenie vodorovných posunov metódou zámernej priamky na VD Gabčíkovo
  Gurová Katarína ; V  Lukáč Štefan (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 24.06.2014 ; 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79585
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Vplyv voľby približných parametrov pri nelineárnych určujúcich rovniciach
  Suľová Andrea ; V  Janák Juraj (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 24.06.2014 ; 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography parameter estimation metóda najmenších štvorcov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91993
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Určenie priestorovej polohy pozorovaných bodov druhotného ostenia tunela
  Seres Csaba ; V  Kyrinovič Peter (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 24.06.2014 ; 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography tunnel tunel
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90033
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Aplikácia umelých neurónových sietí na tvorbu predikčných modelov v prostredí GIS
  Jurčiak Filip ; V  Karell Lukáš (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 24.06.2014 ; 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography umelá neurónová sieť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89768
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Sférická harmonická analýza a syntéza gravitačného poľa Zeme
  Dufalová Eva ; V  Bucha Blažej (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 24.06.2014 ; 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography spherical harmonic coefficients spherical harmonic synthesis sférické harmonické koeficienty sférická harmonická syntéza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89621
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Využitie radarovej interferometrie na tvorbu digitálneho modelu terénu
  Leško Martin ; V  Bakoň Matúš (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 24.06.2014 ; 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography radarová interferometria
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89757
  bakalárska práca
  book

  book