Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus39552 xcla^"
 1. Informačné modelovanie stavieb - pohľad geodeta
  Erdélyi Ján ; 010140 
  Zborník anotácií. 25. medzinárodné slovensko - poľsko - české geodetické dni . S. 43
  informačné modelovanie stavieb geodézia a kartografia
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  article

  article

 2. Technická angličtina na stredných priemyselných školách stavebných a na technických univerzitách na Slovensku pre odbor Geodézia, kartografia a kataster
  Korbašová Michaela ; V330 
  Jazyk a spoločnosť : . CD-ROM, s. 113-125
  Communication Geodesy and Cartography geodézia a kartografia odborná komunikácia technical English technická angličtina
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. 60 rokov pôsobenia Katedry geodetických základov v oblasti vzdelávania a výskumu
  Janák Juraj ; V130  Hefty Ján ; V130
  20. slovenské geodetické dni [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  Department of Theoretical Geodesy Geodesy and Cartography geodézia a kartografia katedra geodetických základov university education vysokoškolské štúdium
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Zmeny právnych predpisov v oblasti katastra nehnuteľností
  Hudecová Ľubica ; V210 
  Odborná príprava na opakovanú skúšku držiteľov osvedčenia o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav . s.31-44
  Geodesy and Cartography regulations land consolidation právne predpisy pozemkové úpravy geodézia a kartografia
  kapitola(článok) z dokumentu
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 5. Poznámky k vybraným aspektom súčasného legislatívneho zabezpečenia znaleckej činnosti v geodézii a kartografii
  Horňanský Imrich ; V210  Hudecová Ľubica ; V210
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 58(100), č. 3 (2012), s. 50-53
  court expert Geodesy and Cartography geodézia a kartografia legislation legislatíva znalec
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Legislatívne aspekty súdneho znalectva v odbore Geodézia a kartografia
  Horňanský Imrich ; V210  Hudecová Ľubica ; V210 Sojková Veronika ; V300
  5. Konferencia súdnych znalcov 2012 [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  Geodesy and Cartography geodézia a kartografia legislation legislatíva
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Znalci v odbore Geodézia a kartografia
  Hudecová Ľubica ; V210 
  Almanach znalca . Roč.10, č. 4 (2011), s.7-10
  court expert Geodesy and Cartography geodézia a kartografia legislative regulations legislatívne predpisy znalec
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Byť, či nebyť znalcom v odbore geodézie a kartografie
  Hudecová Ľubica ; V210  Špaček Štefan
  Slovenský geodet a kartograf . Roč. 16, č. 2 (2011), s.12-14
  court expert Geodesy and Cartography geodézia a kartografia legislation legislatíva znalec
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Ako sa stať znalcom v odbore Geodézia a kartografia
  Sojková Veronika ; V300  Gregušová Silvia ; V300
  Znalectvo v odbore geodézia a kartografia : . s.31-35
  Geodesy and Cartography geodézia a kartografia znalectvo
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article

 10. Výučba Geodézie a Kartografie na Slovensku (abstrakt)
  Kopáčik Alojz ; V140  Lukáč Štefan ; V140
  XVII. Miedzynarodowe Polsko-Czesko-Slowackie dni geodezji : . s.14
  education and training Geodesy and Cartography geodézia a kartografia výchova a vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article