Search results

 1. Impact of stormwater runoff in the urbanized area
  Csicsaiová Réka ; 010280  Marko Ivana ; 010280 Stanko Štefan ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280
  Advances in Environmental Engineering (AEE2019) . online, [5] s., art. no. 012008
  dažďový odtok urbanizované územie dažďová voda
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/444/1/012008
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Závislosť kvality prvého splachu dažďových vôd od materiálu spevnenej plochy
  Marko Ivana ; 010280  Stanko Štefan ; 010280
  Juniorstav 2020 : . USB kľúč, s. 564-569
  AOX dažďová voda hodnota pH povrchový odtok urbanizované územie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Mestský povrchový odtok, ako potenciálny zdroj znečistenia povrchovej vody
  Marko Ivana ; 010280 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 603-608
  dažďový odtok kvalitatívne parametre urbanizované územie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Vplyv kvality vsakovanej vody na hydrologické podložie
  Csicsaiová Réka ; 010280  Marko Ivana ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Městské vody 2019 = Urban water 2019 : . USB kľúč, s. 157-164
  kvalita vsakovanej vody urbanizované územie hydrologické podložie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Vplyv zelených striech na urbanizované územie
  Lukáčová Kristína ; 010280  Dubcová Mária ; 010280 Holubec Michal ; 010280
  Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018 : . CD-ROM, s. 85-91
  zelená strecha urbanizované územie environmentálna politika
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Posúdenie efektívnej redukcie povrchového odtoku z intravilánu mestskej časti Levice
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 Holubec Michal ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Městské vody 2017 = Urban water 2017 : . S. 237-244
  povrchový odtok urbanizované územie UHI
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Nakladanie s dažďovými vodami - prehľad súčasného stavu v SR
  Sokáč Marek ; 010280 
  Odpadové vody 2016 : . S. 51-54
  dažďové vody urbanizované územie národná legislatíva
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Vozovky z dlažby s LED osvetlením v intraviláne miest
  Zuzulová Andrea ; 010120  Múdry Peter
  Dopravné stavby a dopravné inžinierstvo ako systémové riešenie : . S. 116-123
  urban space urbanizované územie vozovky z dlažby block pavements LED osvetlenie LED lighting
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Zelené strechy a rekonštrukcie stokových sietí
  Sokáč Marek ; 010280 
  Zborník prednášok a posterov 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, SR, 13. - 15. 10. 2015 / . S. 202-206
  zelená strecha urbanizované územie stokové siete rekonštrukcie vodné zdroje
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Využitie zelených striech ako regulačného a redukčného prvku odtoku v urbanizovaných povodiach
  Sokáč Marek ; V280  Barloková Danka ; V280 Ilavský Ján ; V280
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.15, č. 1 (2014), s. 87-93
  green roofs hydrológia hydrology reduction redukcia urban area urbanizované územie zelené strechy
  http://147.213.145.2/ah_articles/2014_15_1_Sokac_87.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article