Search results

 1. Effect of in addition to Zn-5Al solder on microstructure and properties of solder joints / aut. Igor Kostolný, Roman Koleňák
  Kostolný Igor ; 063000  Koleňák Roman ; 063700
  Key Engineering Materials . Vol. 723: Selected, peer reviewed papers from the International Conference on Material Science and Engineering (ICMSE 2016), June 24-26, 2016, Guangzhou, China, (2017), s. 357-362
  solder flux free soldering joints
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85009110535&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Effect+of+in+addition+to+Zn-5Al+solder+on+microstructure+and+properties+of+solder+joints&st2=&sid=E230406AC6FFBDD2A1ED32FA12A49A1F.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=103&s=TITLE-ABS-KEY%28Effect+of+in+addition+to+Zn-5Al+solder+on+microstructure+and+properties+of+solder+joints%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 2. Solderability of Ceramic and Metal Materials with Utilization of Active Solders and Power Ultrasound / aut. Roman Koleňák
  Koleňák Roman ; 063700 
  International Review of Mechanical Engineering . Vol. 10, no. 6 (2016), s. 405-408
  ceramics metal ultrasound joints
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85006454902&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=solderability+of+ceramic+and+metal+materials+with+utilization+of+active&st2=&sid=2623A0EC43FAF3455C6D26B786E8C9DB.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=86&s=TITLE-ABS-KEY%28solderability+of+ceramic+and+metal+materials+with+utilization+of+active%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 3. Spoje drevených konštrukcií s vlepovanými závitovými tyčami
  Duchoň Vladimír ; V190 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [7] s.
  frame glued-in rod joints rámová konštrukcia Spoje vlepované tyče
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Vplyv hydrotermickej úpravy dreva na nosný spoj
  Blesák Lukáš  Sandanus Jaroslav ; V190
  Eurostav . Roč.19, č.7-8 (2013), s.54-55
  drevené nosné prvky joints spoj drevo-drevo timber structures
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Dodatočné tesnenie bielych vaní
  Bilčík Juraj ; V110 
  SANACE 2012 : . s.40-45
  cracks groundwater seeping joints priesak podzemnej vody sealing škáry trhliny utesnenie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Vplyv tuhosti uzla na stabilitu ohýbaných nosníkov
  Kovasich Marek ; V190 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering [elektronický zdroj] : . s.505-511
  joints Spoje
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Vplyv lokálneho spevnenia dreva a spojov na pôsobenie drevených konštrukcií
  Blesák Lukáš  Sandanus Jaroslav ; V190
  Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva . s.180-182
  drevená konštrukcia joints Spoje svorníky timber structures
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 8. Krížom lepené drevo - ekologické a ekonomické riešenie (aj) viacpodlažných stavieb
  Sandanus Jaroslav ; V190  Augustin Manfred
  Stavebné materiály . Roč. 7, č. 7 (2011), s.28-32
  glulam timber beam joints lepené spoje lepený drevený nosník
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 9. Ako a či vôbec rozdeľovať konštrukcie dilatáciami a škárami?
  Briatka Peter ; V270 
  Materiály pro stavbu . Roč.17, č.4 (2011), s.30-35
  dilatácie dilatations joints objemové zmeny škáry volume changes
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  article

  article

 10. Návrhová odolnosť spojov získaná experimentálnym meraním
  Pásztorová Margaréta ; V190 
  Teoretické a konštrukčné problémy oceľových,kompozitných,drevených konštrukcií a mostov : . s.151-156
  drevená konštrukcia joints Spoje timber structures
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article