Search results

 1. Fyziológia telesných cvičení
  Hamar Dušan  Lipková Jana
  3. vyd.
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2001 . - 173 s
  ISBN 80-223-1627-X
  výchova telesná
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 2. Antropomotorika : Materiály na semináre
  Kasa Július 
  4.vyd.
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2000 . - 166 s
  ISBN 80-223-1485-4
  výchova telesná
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 3. Dejiny telesnej kultúry na Slovensku / [aut.] Perútka,Jaromír; Grexa,Ján
  Perútka Jaromír  Grexa Ján
  2.vyd.
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1999 . - 137 s
  ISBN 80-223-1382-3
  výchova telesná
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 4. Teória a didaktika športu
  Korček František ; A450 
  3. vyd.
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1998 . - 266 s
  ISBN 80-223-1296-7
  výchova telesná
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 5. Teória a didaktika plaveckých športov
  Kalečík Ľubomír 
  1. vyd.
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1997 . - 196 s
  ISBN 80-223-0959-1
  výchova telesná
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 6. Dejiny telesnej kultúry na Slovensku / [aut.] Perútka,Jaromír; Grexa,Ján
  Perútka Jaromír  Grexa Ján
  1.vyd.
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1995 . - 137 s
  ISBN 80-223-0832-3
  výchova telesná
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0010
  book

  book

 7. Telesná výchova : Návody na cvičenia z atletiky / Viliam Lendel a kol
  Lendel Viliam (xxx) ; C340 
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986 . - 97 s
  výchova telesná cvičenia Atletika
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF6000
  book

  book

 8. Telesná výchova : Základná telesná výchova študentov VŠ / [aut.]Pavol Glesk, Pavol Daniš
  Glesk Pavol ; M340  Daniš Pavol
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986 . - 82 s
  výchova telesná
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF6000
  book

  book

 9. Telesná výchova : Príručka pre individuálne cvičenia študentov VŠ / [aut.]Pavol Glesk, Pavol Daniš
  Glesk Pavol ; M340  Daniš Pavol
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986 . - 109 s
  výchova telesná
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF6000
  book

  book

 10. Telesná výchova : Zimné telovýchovné sústredenie / Pavol Daniš a kol
  Daniš Pavol (xxx) 
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1983 . - 102 s
  výchova telesná
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF6000
  book

  book