Search results

Records found: 36  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus4041 ddp^"
 1. Využitie manžérstva rizika pri údržbe výrobných strojov
  Herc Jaroslav ; J  Červeňan Andrej (Thesis advisor) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 18.06.2014 ; 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises rating maintenance risk FMEA analýza hodnotenie údržba riziko
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103963
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Návrh systému kategorizácie a popisu pracovných pozícií v podniku VACUUMSCHMELZE, s.r.o.
  Blažo Roman ; M  Chlpeková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 02.06.2014 ; 189 . - 71s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management system valuation categorization zamestnanci systém kategorizácia hodnotenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99308
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh zlepšenia merania a hodnotenia výkonnosti zamestnancov na úseku výroby vo firme Magna Slovteca, s.r.o., o.z. Magna Trnava
  Pavlovičová Monika ; M 
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 03.06.2014 ; 189 . - 78s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management remuneration performance výkon odmeňovanie hodnotenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99175
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh a vyhodnotenie ukazovateľov pre meranie efektívnosti vzdelávania v Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o.
  Molnár Gabriel ; M  Šrubařová Ružena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 189 . - 69s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management evaluation hodnotenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99272
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh na zlepšenie merania a hodnotenia výkonnosti zamestnancov v podniku KNOTT spol. s r.o.
  Jakubek Ľuboš ; M  Babčanová Dagmar (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 189 . - 69s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management performance evaluation measure výkon hodnotenie meranie zamestnanec
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99335
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Hodnotenie kvality videosignálov
  Michalových Lukáš ; E  Polec Jaroslav (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 57 s
  Telekomunikácie Telecommunications quality assessment video hodnotenie kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92362
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Hodnotenie a monitorovanie kultúry bezpečnosti
  Kleštinec Andrej  Tureková Ivana (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety assessment hodnotenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90107
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Analýza získavania tepelnej a elektrickej energie v rodinnom dome pomocou kogeneračných jednotiek a fotovoltaických článkov
  Budayová Monika ; V  Kalús Daniel (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings emissions assessment energy balance emisie hodnotenie energetická bilancia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93735
  diplomová práca
  book

  book

 10. Návrh spôsobu merania výkonnosti zamestnancov v podniku INGSTEEL, spol. s r.o.
  Nižňan Andrej  Cagáňová Dagmar (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management power remuneration performance evaluation meranie výkonnosti hodnotenie výkonnosť výkon odmeňovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90461
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book