Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus4041 ddz^"
 1. Evaluation of energy performance and thermal comfort of dwellings in the process of refurbishment
  Pustayová Hana ; 010290  Šenitková Ingrid (rec.) Piecková Elena (rec.) Piršel Ladislav (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - 118 s.
  ISBN 978-80-227-4474-4
  obnova bytových domov vnútorné prostredie budov energetická náročnosť hodnotenie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 2. Nové kritéria a postupy pre hodnotenie prevádzkových stavov elektrizačných sústav : dát. obhaj. 21.8.2014, č. ved. odb. 5-2-30
  Cintula Boris ; E020  Eleschová Žaneta (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 21.08.2014 ; 90 . - 130 s AUTOREF. 2014, 30 s.
  Elektroenergetika Power Engineering assessment methodology bezpečnosť hodnotenie metodika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94286
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Návrh metodiky hodnotenia úspešnosti implementácie CRM v priemyselných podnikoch : Dizertačná práca
  Mišák Peter ; M190  Šujanová Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 122 s príloha, autoreferát, CD-ROM
  evaluation hodnotenie priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54581
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book