Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus40912 xcla^"
 1. Predikcia deformácií podložia numerickým a analytickým riešením
  Galliková Zuzana ; V150 
  Zakladanie stavieb 2012 : . s.9-14
  analytical methodology analytické hodnotenie deformácia geotechnical investigation geotechnický prieskum numerical simulations numerická simulácia settlement
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article

 2. Porovnanie trhu členských štátov EU v sgmente vybraných korenín pomocou inštrumentálneho a senzorického prístupu
  Jančovičová Jana ; C4250  Staruch Ladislav ; C4250
  Stretnutie mladých vedeckých pracovníkov v potravinárstve, IV. vedecká konferencia, Košice 10.-11.november 2011 . s.69
  čierne korenie analytické hodnotenie senzorické hodnotenie
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.