Search results

Records found: 25  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus4136 xcla^"
 1. Manažérske účtovníctvo - nevyhnutný predpoklad účinného controllingu podniku
  Chodasová Zuzana ; R2020  Tekulová Zuzana ; J0070
  Ekonomicko-manažérske spektrum . Roč. 6, č. 1 (2012), s.56-62
  costs controlling náklady
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Inovatívne prístupy k projektovému riadeniu v malých a stredných podnikoch
  Ďurechová Glatz Mária ; R2020  Kinzlová Petra
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 8, č. 4 (2012), s.18-25
  inovácie riadenie nákladov zavedenie controllingu innovation the introduction of cost management controlling
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. An autonomously controlled robot with the support of a system of gyroscopes
  Božek Pavol ; M6000  Ondriga Ľuboš ; M6000
  Transfer inovácií [elektronický zdroj] . Č. 23 (2012), s.33-40
  controlling robot
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Progresívne metódy controllingu investícií v podmienkach výrobnej firmy
  Tekulová Zuzana ; J0070 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 8, č. 4 (2012), s.232-238
  controlling investície investments
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Aktuálne metódy riadenia nákladov v stavebnom podniku - nákladový controlling
  Chodasová Zuzana ; R2020 
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . Roč. 3, č. 2 (2011), s.264-273
  Management manažment controlling nákladov analýza - hodnotenie analysis of methods controlling
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Význam vedomostného controllingu v podniku
  Gabriš Peter ; M4000 
  Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2010 (MMK 2010) : . s.944-948
  controlling
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  article

  article

 7. Model pre analýzu finančnej výkonnosti podniku na princípoch controllingu
  Hodulíková Petra ; M4000  Šnircová Jana ; M4000
  Fórum Manažéra . Č. 1 (2010), s.80-83
  controlling reporting
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Controlling - zdroj informácií pre riadenie
  Chodasová Zuzana ; R2020 
  Management stavebnictví 2008 : . s.41-45
  controlling vnútropodnikové účtovníctvo acconting
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Moderné metódy v manažmente podniku
  Chodasová Zuzana ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 4, č. 3 (2008), s.133-137
  metódy v riadení účtovníctvo methods in management controlling
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Inovácie v riadení podnikov
  Chodasová Zuzana ; R2020 
  Ekonomické znalosti pro tržní praxi : . s.192-195
  innovation controlling
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.