Search results

 1. Manažment spracovania sedimentov zachytených v dažďových vpustoch jednotnej kanalizácie
  Rózsa Gergely ; 010280  Lukáčová Kristína Šutúš Marek ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Městské vody 2020 = Urban water 2020 : . CD-ROM, s. 116-121
  sedimenty v dažďových vpustoch jednotná kanalizácia povrchový odtok
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Závislosť kvality prvého splachu dažďových vôd od materiálu spevnenej plochy
  Marko Ivana ; 010280  Stanko Štefan ; 010280
  Juniorstav 2020 : . USB kľúč, s. 564-569
  AOX dažďová voda hodnota pH povrchový odtok urbanizované územie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Porovnanie kvality prvého splachu dažďových vôd z urbanizovaných území na Slovensku a Srbsku
  Marko Ivana ; 010280  Stanko Štefan ; 010280
  Chémia a technológie pre život : . USB kľúč, s. 466-467
  prvý splach kvalita dažďovej vody povrchový odtok
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Vplyv vegetácie na povrchový odtok
  Nosko Radovan ; 010160  Maliariková Marcela ; 010160
  Juniorstav 2019 : . USB kľúč, s. 360-366
  povrchový odtok zrážkový simulátor vegetácia
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Analýza povrchového odtoku na území mesta Bratislava
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Rusnák Dušan Červeňanská Michaela Soldánová Veronika ; 010160 Czölderová Marianna ; 046290
  Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018 : . CD-ROM, s. 55-62
  povrchový odtok vsakovacia šachta vsakovacia ryha
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Soil erosion and runoff prevention
  Labat Marija Mihaela ; 010160  Földes Gabriel ; 010160
  Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018 : . CD-ROM, s. 4-11
  soil erosion runoff prevention erózia pôdy povrchový odtok
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Vplyv vegetácie na povrchový odtok pri meraní so zrážkovým simulátorom Ejkelkamp
  Nosko Radovan ; 010160 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 208-214
  vegetácia povrchový odtok zrážkový simulátor Ejkelkamp
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Analýza kvality a kvantity povrchového odtoku z urbanizovaného územia
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Galbová Kristína ; 010280 Holubec Michal ; 010280
  Mladá voda břehy mele 2018, sborník příspěvků 1. konference, 14. 06. 2018, Brno . online, s. 114-120
  povrchový odtok dažďová voda ťažké kovy
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Posúdenie efektívnej redukcie povrchového odtoku z intravilánu mestskej časti Levice
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 Holubec Michal ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Městské vody 2017 = Urban water 2017 : . S. 237-244
  povrchový odtok urbanizované územie UHI
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Implementácia regulačných objektov do procesu optimalizácie jednotnej stokovej siete
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Dubcová Mária ; 010280 Stanko Štefan ; 010280 Holubec Michal ; 010280 Rusnák Dušan ; 010280 Belica Peter Hucko Pavel
  Voda 2017 : . CD-ROM, s. 285-288
  posúdenie stokovej siete povrchový odtok regulácia dažďovej vody
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article