Search results

 1. Vplyv agresivity prostredia a chemickej kapacity betónu na trvanlivosť 29-ročného diaľničného mosta pri Bratislave
  Gašpárek Jakub ; 010110  Húlek Lukáš ; 042110 Paulík Peter ; 010110
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 451-457
  chemická kapacita chloridy karbonatizácia DTA chemical capacity chlorides carbonation of concrete RTG
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Vyhodnotenie 30-ročného betónu piliera na diaľničnom moste
  Húlek Lukáš ; 042110  Gašpárek Jakub ; 010110 Bačuvčík Michal Paulík Peter ; 010110
  Betonárske dni 2020 a 6. post kongresové kolokvium SNK fib : . online, s. 131-136
  RTG DTA chloridy karbonatizácia XRD chlorides carbonation
  http://www.betonarskedni.sk/files/zborn%C3%ADk-BD-2020.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Overenie prebudovania priepustu pre podzemnú vodu na objekt cestnej dopravy
  Bilčík Juraj ; 010110  Šoltész Július ; 010110 Sonnenschein Róbert ; 010110 Hollý Ivan ; 010110
  Betonárske dni 2018 : . S. 279-283
  diagnostika priepustu zostatková životnosť korózia výstuže chloridy culvert diagnostics remaining working life reinforcement corrosion chlorides
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Effect of chloride-induced steel corrosion on working life of concrete structures
  Hollý Ivan ; 010110  Bilčík Juraj ; 010110
  24th Concrete Days 2017 : . S. 226-231
  chlorides concrete reinforcement corrosion working life chloridy betón výstuž konštrukcie-životnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Inovatívne prístupy na obnovu ciest a mostov
  Bilčík Juraj ; 010110 
  Eurostav : . Roč. 23, č. 7-8 (2017), s. 15-17
  inžinierske stavby chloridy inhibítor korózie metóda Whitetopping civil engineering works chlorides corrosion inhibitor Whitetopping method
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Determination of trace concentrations of chlorides by continuum source high resolution graphite furnace atomic absorption spectrometry / aut. Ernest Beinrohr, Ľubomír Machyňák, František Čacho
  Beinrohr Ernest ; 041000  Machyňák Ľubomír ; 041000 Čacho František ; 041000
  European Symposium On Atomic Spectrometry ESAS 2016. Eger, Hungary, 31 March -2 April 2016 : . S. 48
  chlorides HRCS AASm InCI
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 7. Experimental analysis of Reinforcement corrosion on bond behaviour
  Bilčík Juraj ; V110  Hollý Ivan ; V110
  Advanced Materials Research : . Vol. 1106, (2015), s. 140-143
  corrosion reinforcement bond chlorides výstuž korózia súdržnosť chloridy
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Skúmanie vplyvu korózie ocele na súdržnosť výstuže s betónom použitím urýchlenej metódy korózie
  Hollý Ivan ; V110  Bilčík Juraj ; V110
  Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2014 : . S. 103-111
  betón bond concrete chlorides chloridy súdržnosť urýchlené metódy korózie accelerated corrosion tests
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Degradácia betónových konštrukcií pôsobením obklopujúceho prostredia
  Hollý Ivan ; V110  Bilčík Juraj ; V110
  Sanácia betónových konštrukcií : . s.23-29
  carbonation corrosion durability chlorides chloridy karbonatácia korózia pravdepodobnostné modely probability models trvanlivosť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article