Search results

 1. Experimentálna analýza dosky s otvormi lokálne podopretej stenovým stĺpom
  Kormošová Ľudmila ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110
  27. Betonářské dny 2020 : . USB kľúč, s. 211-218
  bezprievlaková doska pretlačenie odolnosť v pretlačení flat slab punching punching resistance
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 2. Punching resistance of slab-column connections with openings
  Augustín Tomáš ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  Structural Concrete : . Vol. 21, no. 1 (2020), s. 278-290
  control perimeter flat slab openings punching capacity kontrolný obvod bezprievlaková doska otvory odolnosť v pretlačení
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/suco.201900158
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 3. Zosilňovanie bezprievlakových stropných dosiek na účinky pretlačenia použitím skrutkovacích kotiev
  Keseli Ondrej ; 010110  Bilčík Juraj ; 010110
  Sanácia betónových konštrukcií : . S. 185-189
  bezprievlaková doska pretlačenie zosilňovanie skrutkovacie kotvy flat slab punching strengthening screw anchor
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Účinnosť šmykovej výstuže v bezprievlakových stropných doskách
  Keseli Ondrej ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 315-320
  šmyková výstuž bezprievlaková doska pull-out test shear reinforcement flat slab
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Punching Resistance of Flat Slabs
  Fillo Ľudovít ; V110  Augustín Tomáš ; 010110 Hanzel Ján ; V110 Knapcová Veronika ; 010110
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 821, (2016), s. 761-766
  flat slab shear resistance Eurocodes bezprievlaková doska pretlačenie šmyková odolnosť eurokódy
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Zosilňovanie bezprievlakových stropných dosiek na účinky pretlačenia pomocou skrutkovacích kotiev
  Keseli Ondrej ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 347-352
  bezprievlaková doska pretlačenie skrutkovacie kotvy flat slab punching shear concrete screws
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. The Maximum Punching Shear Resistance
  Majtánová Lucia ; 010110  Hanzel Ján ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  ESaT 2016 : . CD-ROM, [4] s.
  punching resistence flat slab studs pretlačenie odolnosť bezprievlaková doska trny
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Deformačný stav bezprievlakovej stropnej dosky pri zosilnení na účinky pretlačenia
  Keseli Ondrej ; 010110  Bilčík Juraj ; 010110
  Betonárske dni 2016 : . S. 369-374
  bezprievlaková doska pretlačenie zosilňovanie flat slab punching shear strengthening
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Evaluation of safety of models for assessment of the punching shear resistance of flat slabs without shear reinforcement
  Majtánová Lucia ; 010110  Hanzel Ján ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  Engineering mechanics 2016 : . S. 361-364
  punching shear resistance flat slab safety reinforced concrete šmyková odolnosť v pretlačení bezprievlaková doska bezpečnosť železobetón
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Overenie maximálnej odolnosti v pretlačení lokálne podopretých železobetónových dosiek
  Majtánová Lucia ; V110 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 489-496
  odolnosť v pretlačení pri bodovom podopretí betónová diagnostika bezprievlaková doska punching resistance concrete strut flat slab
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article