Search results

 1. Riešenie dispozičného usporiadania strojov a zariadení
  Nízky Marián ; J  Kováčik Róbert (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management layout
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90314
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Softvéry pre tvorbu dispozičných riešení pre montáž
  Krafčík Tomáš ; M  Václav Štefan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 174 . - 61s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies ergonomics software assembly layout ergonómia softvér montáž
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87766
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Layout algoritmus pre diagramy tried a balíkov UML
  Szabo Tomáš ; E  Novák Vladislav (Thesis advisor) ; E200
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 40 s DVD
  Aplikovaná informatika Applied Informatics layout UML
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78085
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Racionalizácia výroby vo firme Semikron, s.r.o. Vrbové
  Puvák Šimon ; M  Baránek Ivan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  výrobné technológie Production Technologies layout racionalizácia obrábanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78879
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Layout algoritmus pre grafy Petriho sietí
  Sopiak Dominik ; E  Kazlov Igor (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 34 s CD-ROOM
  Applied Informatics design layout Petriho siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65565
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. book

  book

 7. Implementácia algoritmov rozmiestňovania grafov pomocou GPU
  Šiško Daniel ; I300  Kapec Peter (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 48 s príl.
  informatika Informatics layout algorithm visualization graph algoritmus vizualizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56985
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book