Search results

 1. Analýza zatepľovacích systémov a nepriezvučnosť obvodových konštrukcií budov
  Dlhý Dušan ; 010180  Tomašovič Peter ; 010180 Zaťko Peter Urbán Daniel
  Fyzikálne faktory prostredia . Roč. 6, č. 1 (2016), s. 12-15
  zatepľovanie budov vzduchová nepriezvučnosť
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Budovy pre budúcnosť
  Pifko Henrich ; A2120 
  Eurostav . Roč.20, č.10 (2014), s. 52-53
  obnova budov energetická efektívnosť budov zatepľovanie budov
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 3. The development of building technology field in relatiom to the pathology of buildigs
  Antošová Naďa ; V270 
  Innovative Trends in Construction and Real Estate Sector - ITCRES 2013 : . s.CD-ROM, [6] p.
  ETICS pathology of buildings patológia stavieb zatepľovanie budov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Prejavy porúch na zatepľovacom systéme ETICS
  Petro Marek ; V270 
  Vývojové trendy v oblasti navrhovania,prípravy,realizácie a údržby stavieb : . s.CD-ROM, s.165-169
  external influences zatepľovanie budov
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 5. Zatepľujeme
  Kovár Milan  Juríčková Michaela ; V180
  Kopaničiar expres . Roč.16, č.51-52 (2012), s.9
  failure heat insulation insulation of buildings porucha tepelná izolácia zatepľovanie budov
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri zatepľovaní budov
  Hulínová Zdenka ; V270 
  Eurostav . Roč.18, č.4 (2012), s.36-39
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci thermal insulation of buildings zatepľovanie budov
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 7. Kontaktné zatepľovacie systémy v súvislosti s kontamináciou riasami
  Antošová Naďa ; V270 
  Uplatňovanie svetových trendov v procese prípravy a realizácie stavieb : . s.64-67
  biocorrosion biokorózia ETICS zatepľovanie budov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article