Search results

 1. Monitorovanie stavu a potrieb pre záchranu stavebného dedičstva -skúsenosti s kvantifikáciou
  Urlandová Andrea ; A3130  Vošková Katarína ; A3130 Trokanová Petra
  Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva [elektronický zdroj] : . s.5 s.
  monitorovanie mapovanie stavebné dedičstvo
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 2. Farebnosť stavebného dedičstva - k úlohe resp. možnostiam samospráv a metodike pamiatkových výskumov
  Urlandová Andrea ; A3130  Váňová Jana ; A3130
  Bardkontakt 2012 : . s.208-212
  stavebné dedičstvo výskum pamiatkový metodika farebnosť farebnosť exteriérová
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 3. Monitorovanie stavu a potrieb pre záchranu stavebného dedičstva - skúsenosti s kvantifikáciou
  Urlandová Andrea ; A3130  Vošková Katarína ; A3130
  Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva . s.47-51
  monitorovanie mapovanie stavebné dedičstvo
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article