Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus43873 ddp^"
 1. Závislosť rezných síl od stratégie obrábania
  Vydra Pavol ; M  Pokorný Peter (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 186 . - 66s CD
  obrábanie a montáž Machining and Assembly cutting forces dynamometer rezná sila
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98732
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Meranie rezných síl pri frézovaní nástrojom s rôznym sklonom hlavnej reznej hrany
  Greguš Róbert ; M  Kováč Martin (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 187 . - 81s CD
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production cutting forces rezné sily
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99642
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Meranie rezných síl pri vysokorýchlostnom frézovaní ocele
  Matejovič Jakub ; M  Kováč Martin (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 187 . - 74s CD
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production cutting forces milling frézovanie rezné sily vysokorýchlostné obrábanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99550
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vplyv šírky rezu na reznú silu pri frézovaní
  Gajdoš Marián ; M  Kováč Martin (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 05.06.2014 ; 187 . - 74s CD
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production milling cutting forces dynamometer frézovanie rezné sily
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99545
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Vplyv hrúbky steny na hodnotu kruhovitosti sústruženej vzorky
  Beňová Martina 
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  obrábanie a montáž Machining and Assembly uncertainty cutting forces kruhovitosť rezné sily
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91147
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Rezné sily pri sústružení štíhlych súčiastok
  Sitár Timotej  Beňo Matúš (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  obrábanie a montáž Machining and Assembly turning cutting forces rezné sily sústruženie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90845
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Skúmanie rezných síl pri päťosovom frézovaní
  Bol Branislav  Pokorný Peter (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production cutting forces rezné sily
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91049
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.