Search results

Records found: 23  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus440 ddz^"
 1. Epitaxný rast GaAs a LT GaAs vrstiev z molekulárnych zväzkov a charakterizácia ich vlastností : Č.ved.odb. 26-13-9. Obh. 06.06.2006
  Vincze Andrej ; E030  Kováč Jaroslav (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006 . - 148 s
  elektronika polovodičové štruktúry heteroštruktúry fyzika polovodičov epitaxia kvantové drôty príprava tenkých vrstiev GaAs
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Application of polyimide films in microelectronics = Využitie polyimidových vrstiev v mikroelektronike : V. odb. 26-13-9. Obhajoba 21.11.2001
  Andok Robert  Csabay Otto (Thesis advisor) ; E210 Hudek Peter (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001
  FEI ; . - 133 s
  elektronika Mikroelektronika polovodičové štruktúry príprava tenkých vrstiev fyzika polovodičov polyimidy iónové leptanie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Príprava GaAs/InGaP kvantových drôtov MOVPE rastom na tvarovaných podložkách : V. odb. 26-13-9. Obh. 01.03.2001
  Kičin Slavomír  Novák Jozef (Thesis advisor)
  Bratislava : SAV, 2000 . - 72 s príl.
  elektronika polovodičové štruktúry heteroštruktúry fyzika polovodičov epitaxia kvantové drôty príprava tenkých vrstiev
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Light-emitting devices based on ultra-thin GaAs layers in active MQW region = Emitujúce prvky na báze ultratenkých GaAs vrstiev v aktívnej MQW oblasti : V.odb. 26-13-9. Obhajoba 20.12.2000
  Pudiš Dušan  Kováč Jaroslav (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2000
  FEI ; . - 107 s
  elektronika optoelektronika fyzika polovodičov polovodičové štruktúry polovodičové materiály LED GaAs
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Characterization of electrical properties of Schottky structures supported by modelling and simulation = Charakteristika elektro fyzikálnych vlastností Schottkyho štruktúr podporená modelovaním a simuláciou : Dok.diz.práca. Dát. obhaj. 15.12.1998, Č.ved.odb.: 26-11-9
  Donoval Daniel ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1998 . - 131 s
  fyzika tuhých látok simulácia modelovanie fyzika polovodičov polovodičové štruktúry Schottkyho štruktúry
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Molekulárna zväzková epitaxia a analyzačná technika RHEED: teória a simulácia = Molecular beam epitaxy and RHEDD technique: theory and simulation : Dizertačná práca : Obh. 16.01.1997 / [aut.] Papajová,Dana, Ing.; Škol. Veselý,Marian
  Papajová Dana Ing  Veselý Marián (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996
  FEI ; . - 90 s Autoref.1996, 26 s
  MBE polovodičové štruktúry fyzika polovodičov tenké vrstvy epitaxiálny rast simulácia
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Thermal degradation of ZnO/InP interfaces: heteroepitaxial growth of precipitated indium on InP {111} planes = Tepelná degradácia rozhraní ZnO/InP" preferovaný rast precipitovaného india na rovinách InP {111} : Diz.práca : Obh. 03.07.1996 / [aut.] Kečkéš,Jozef, Ing.; Škol. Červeň,Ivan
  Kečkéš Jozef  Červeň Ivan (Thesis advisor) ; E150
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996
  FEI ; . - 81 s Autoref.1996, 23 s
  tepelná degradácia fyzika tuhých látok fyzika polovodičov polovodičové štruktúry epitaxiálny rast tenké vrstvy fyzika rozhraní
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Analýza kinetiky procesov v polovodičových štruktúrach spektroskopiou hlbokých hladín : Kand.diz.práca : Obh. 24.09.1996 / [aut.] Stuchlíková,Ňubica, Ing.; Škol. Harmatha,Ladislav
  Stuchlíková Ľubica ; E030  Harmatha Ladislav (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996 . - 93 s
  polovodičové štruktúry fyzika polovodičov MIS štruktúry MOS štruktúry kapacitné meracie metódy
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Elektrofyzikálne vlastnosti kremíkových štruktúr ožiarených rýchlymi neutrónmi pri vysokých fluenciách : Kand.diz.práca : V.odb. 26-11-9 : Obh. 18.12.1995 / [aut.] Rajniak,Daniel, Ing.; Škol. Žiška,Milan
  Rajniak Daniel  Žiška Milan (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995
  FEI ; . - 121 s Autoref.1995, 19 s
  Mikroelektronika fyzika polovodičov polovodičové štruktúry
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Vyšetrovanie polovodičových heteroštruktúr metódou EBIC a integrálnou katódoluminiscenciou : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-09 : Obh. 14.12.1995 / [aut.] Šatka,Alexander, Ing.; Škol. Hábovčík,Peter
  Šatka Alexander ; E030  Hábovčík Peter (Thesis advisor) ; E210
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995 . - 139 s Autoref.1995, 18 s
  elektronika a vákuová technika fyzika polovodičov polovodičové heteroštruktúry elektrónová mikroskopia EBIC EBIV TREBIC fotodiódy
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book