Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus440 dhp^"
 1. Analýza polovodičových štuktúr metódami rastovacej elektrónovej mikroskopie : Obh. 3.2.2004
  Šatka Alexander ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2003 . - 86 s
  polovodičové štruktúry technológia výroby polovodičových štruktúr metódy určovania vlastností polovodičových štruktúr polovodičové štruktúry fyzika polovodičov meracie metódy MIS štruktúry MOS štruktúry
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Elektrické a optické vlastnosti nekryštalických polovodičov pri normálnom a vysokom tlaku a ďalší súbor prác : Obh. 2.12.2002
  Baník Ivan ; V240 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002 . - 282 s
  fyzika polovodičov amorfné polovodiče
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Simulácia, meranie a vyhodnocovanie koncentračných profilov prímesí v polovodičových štruktúrach : Habil.práca : Obh. 03.09.1996 / [aut.] Kinder,Rudolf, Ing.,CSc
  Kinder Rudolf ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996 . - 118 s
  polovodičové štruktúry fyzika polovodičov MIS štruktúry MOS štruktúry kapacitné meracie metódy
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Diagnostika kvality polovodičových štruktúr nerovnovážnymi kapacitnými metódami : Habil.práca : Obh. 03.09.1996 / [aut.] Harmatha,Ladislav, Ing.,CSc
  Harmatha Ladislav ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996 . - 143 s : príl
  polovodičové štruktúry fyzika polovodičov MIS štruktúry MOS štruktúry kapacitné meracie metódy DLTS
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Elektrofyzikálne parametre kremíka po pôsobení neutrónov : Habil.práca : Obh. 12.04.1994 / [aut.] Mudroň,Ján
  Mudroň Ján 
  Liptovský Mikuláš : Vysoká vojenská technická škola, 1993 . - 82 s : príl
  fyzika polovodičov fyzika tuhých látok
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book