Search results

 1. Podnikové financie
  Vlachynský Karol 
  5. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2006 . - 482 s 1 CD
  ISBN 80-8078-029-3
  financie podnikové
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  MTF5120
  R0001
  book

  book

 2. Podnikové financie : Zbierka príkladov
  Fetisovová Elena 
  1. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2005 . - 179 s
  ISBN 80-8078-030-7
  financie podnikové
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4110
  book

  book

 3. Financie malých a stredných podnikov
  Fetisovová Elena  Vlachynský Karol Sirotka Vladimír
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2004 . - 260 s
  ISBN 80-89047-87-4
  malé a stredné podnikanie financie podnikové
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  MTF0010
  book

  book

 4. Podnikové financie
  Vlachynský Karol 
  4. vyd.
  Bratislava : Súvaha, 2002 . - 508 s
  ISBN 80-88727-48-0
  financie podnikové
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4110
  book

  book

 5. Podnikové financie
  Vlachynský Karol 
  1.
  Bratislava : Súvaha, 1999 . - 460 s
  ISBN 80-88727-29-4
  financie podnikové
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  MTF3000
  book

  book

 6. Podnikové financie / Karol Vlachynský a kol
  Vlachynský Karol (xxx) 
  Bratislava : Súvaha, 1997 . - 398 s
  ISBN 80-88727-15-4
  podniky financie financie podnikové
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 7. Financie podnikov a odvetví / Milan Majcher, Josef Valach a kol
  Valach Josef (xxx)  Majcher Milan (xxx)
  1.vyd.
  Bratislava : Alfa, 1988 . - 457 s
  financie podnikové
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2000
  book

  book