Search results

 1. Kontrola kvality materiálov vo výrobnom procese s využitím diferenčnej skenovacej kalorimetrie
  Moravcová Miroslava ; M  Čička Roman (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2014 ; Degree program : 183 . - 59s CD
  Engineering of Production Quality quality control solder kontrola kvality polyetyléntereftalát
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99247
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Výskum nových spájkovacích zliatin na báze Zn-Al
  Dolnačko Michal ; M  Koleňák Roman (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 02.06.2014 ; Degree program : 669 . - 77s CD
  lead-free solder solder mikrotvrdosť bezolovnaté spájky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99573
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh spájky pre spájkovanie Mg zliatin
  Leškanič Michal  Turňa Milan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  flux solder soldering spájkovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85461
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Vplyv malého množstva lantanoidov na vlastnosti zinkovej spájky
  Cabanová Dagmara  Koleňák Roman (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  solder
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90796
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book