Search results

 1. Analýza ekonomických ukazovateľov v oblasti predaja a služieb
  Málach Juraj ; E  Ševčíková Zuzana (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 359 . - 57 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics data mining
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100087
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Analýza spotrebiteľského správania a podpora predaja formou cielenej reklamy
  Peťovský Tomáš ; E  Ševčíková Zuzana (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 359 . - 59 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics advertising data mining reklama dolovanie dát
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103167
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Hodnotenie kvality vnútorného prostredia vybraných priestorov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
  Kordoš Ondrej  Krajčík Michal (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 25
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings thermal comfort data mining tepelná pohoda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101432
  diplomová práca
  book

  book

 4. Zaznamenávanie anomálií z logovacích súborov pomocou dolovania v dátach
  Branišová Jana ; I200  Breier Jakub (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 211 . - 58 l. + príl.
  big data data mining anomaly detection dolovanie v dátach veľké dáta softvérové inžinierstvo Software Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100969
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 5. Dolovanie v dátach pre bezpečnostné účely
  Uhrin Martin ; I300  Breier Jakub (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 211 . - 44 l. + príl.
  data mining dolovanie v dátach softvérové inžinierstvo Software Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101091
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 6. Vyhodnocovanie výsledkov klastrovania
  Roško Bohuš ; I200  Kosková Gabriela (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2014 ; Degree program : 205
  Information Systems data mining evaluating clustering dolovanie dát vyhodnocovanie klastrovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101065
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 7. Analýza a návrh dátového skladu priemyselného podniku
  Šišitka Miroslav ; M  Tanuška Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 965 . - 92s CD
  multidimensional model data mining metadata implementation data warehouse dolovanie dát OLAP proces implementácia dátový sklad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98647
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Rozhranie pre kaskádny klasifikátor
  Minaříková Petra ; E  Marček Stanislav (Thesis advisor) ; E200
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 74 s CD-ROOM
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics classification data mining klasifikácia dolovanie dát
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92286
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Získavanie znalostí z databáz a ich využitie v priemyselnej oblasti
  Švec Jaroslav ; M  Kebísek Michal (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  data mining neural networks dolovanie v dátach neurónové siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103641
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh medicínskeho diagnostického systému
  Perašín Matej ; E  Lehocki Fedor (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 72 s
  data mining Aplikovaná informatika data mining modelovanie a simulácia udalostné systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62922
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book