Search results

Records found: 41  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus47571 ddz^"
 1. Digitálne reverberátory : dát. obhaj. 11.10.2010, č. ved. odb. 26-13-9
  Kubinec Peter ; E030  Ondráček Oldřich (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 118 s
  elektronika Rádioelektronika reverberátory
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Príspevok k optimalizácii dynamických a šumových vlastností fázového závesu = Contribution to optimalization of dynamic and noise properties of phase-locked loop : č.ved.odb. 26-13-9, dát.obhaj. 10.12.2009
  Brezovič Zdenko ; E030  Kudják Vladimír (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 125 s výkr.
  elektronika Rádioelektronika fázový záves dynamické vlastnosti šumové signály
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Nová metóda estimácie pohybu pri medzisnímkovom kódovaní v systémoch digitálnej televízie : Č.ved.odb. 5.2.13. Dát. obhaj. 17.4.2008
  Huska Jozef ; E230  Kulla Peter (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008 . - 134 s príl. 11 s.
  elektronika Rádioelektronika televízne signály kódovanie obrazov estimácia pohybu
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Investigation of electrical axes of Tesla superconducting accelerating cavities : Ved.odb. 26-13-9 : Dát.obhaj. 04.10.2007
  Labanc Anton  Hajach Peter (Thesis advisor) ; E230
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007
  FEI ; . - 102 s príl. 26 s.
  Rádioelektronika rezonátory urýchľovače
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Parallel Fourier Doman Optical Coherence Tomography = Paralelná Fourierova optická koherenčná tomografia : Č.v.odb. 26-13-9. Obh. 26.06.2006
  Grajciar Branislav  Ondráček Oldřich (Thesis advisor) ; E030 Fercher Adolf F. (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006
  FEI ; . - 110 s
  elektronika Rádioelektronika
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Diagnostické spracovanie medicínskych signálov : č.ved. odb. 26-13-9. Dát. obhj. 19.12.2005
  Kukučka Marek ; E030  Píš Pavel (Thesis advisor) ; E230
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005 . - 137 s príl.
  elektronika Rádioelektronika biosignály
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Číslicové metódy potláčania šumov : Obhaj. 15.12.2004, čís.ved. odb.26-13-9
  Šimor Stanislav ; E230  Paško Miroslav (Thesis advisor) ; E230
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004 . - 100 s
  Rádioelektronika číslicové spracovanie signálov
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Time-frequency analysis and detection of EEG signal
  Amr Hassan  Ondráček Oldřich (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004
  FEI ; . - 134 s
  Rádioelektronika časovo-frekvenčná analýza spracovanie signálov Fourierova transformácia
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. FH-CDMA in wireless communication systems and its effective implementation = FH-CDMA v bezdrôtových komunikačných systémoch a jeho efektívna implementácia : Ved.od. 26-13-9. Obh. 19.3.2004
  Sam Anael M  Baláž Igor (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2003
  FEI ; . - 83 s
  elektronika Rádioelektronika
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Deterministic chaos and its recognition = Deterministický chaos a jeho rozpoznávanie : V.odb. 26-13-9. Obh. 09-10-2003
  Kvarda Peter ; E230  Píš Pavel (Thesis advisor) ; E230
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002 . - 102 s
  elektronika Rádioelektronika chaotické procesy chaotické obvody
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book