Search results

Records found: 45  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus47573 dzb^"
 1. Návrh databázového systému knižnice : Záverečná práca
  Michalička Mário  Kebísek Michal (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 40 s abstr.
  dátabázové systémy knižničné systémy Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Modifikácia systému vyhodnocovania stavových veličín v EBO : Záverečná práca
  Vidlička Milan  Schreiber Peter (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 43 s abstr.
  stavové veličiny priemyselné počítače Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh databázového systému správy účtov klientov banky : Záverečná práca
  Petrášová Miroslava  Juhás Martin (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 46 s abstr.
  dátabázové systémy bankové služby Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Integrácia dátových tokov na styku podsystémov komplexného informačného systému : Záverečná práca
  Hutár Štefan  Michaľčonok German (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 48 s abstr.
  dátové toky komplexné informačné systémy Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh databázového systému čerpacej stanice : Záverečná práca
  Petráš Jozef  Juhás Martin (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 41 s abstr.
  dátabázové systémy čerpacie stanice Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh databázového systému pre spisovú službu v podniku : Záverečná práca
  Poláková Dana  Važan Pavel (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 39 s abstr.
  dátabázové systémy spisová služba Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Možnosti modernizácie telefónneho spojenia základných útvarov PZ SR : Záverečná práca
  Zaňát Anton  Halenár Igor (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 48 s abstr.
  verejné telefónne siete digitálne siete Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh vybraných modulov informačného systému : Záverečná práca
  Smutná Blanka  Tanuška Pavol (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 46 s abstr.
  informačné systémy moduly Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Intranet : Záverečná práca
  Sučák Anton  Halenár Igor (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 68 s abstr.
  intranet Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh databázy pre systém evidencie chemických vzoriek : Záverečná práca
  Neštický Jozef  Husárová Bohuslava (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 48 s abstr.
  databázy chemické vzorky Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book